Tauron przejmuje majątek dwóch spółek

8 kwietnia obradowało w Katowicach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tauron Polska Energia SA. Zdecydowano miedzy innymi o przejęciu przez Tauron spółek Enion Zarządzanie Aktywami Sp. z o.o. i Energomix Servis Sp. z o. o.


Akcjonariusze postanowili o przejęciu przez Tauron całego majątku spółek Enion Zarządzanie Aktywami i Energomix Servis. Spółki te powstały na przełomie 2008 i 2009 roku w ramach procesu przekształceń w Grupie Tauron, tj. w wyniku podziału Enion SA oraz EnergiaPro SA, realizowanego zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne.

W wyniku przekształceń Enion Zarządzanie Aktywami stał się m.in. właścicielem 100 proc. udziałów spółek: Enion Energia Sp. z o.o i ZEW Rożnów Sp. z o.o. oraz 42 proc. udziałów spółki EC Nowa Sp. z o.o. Energomix Servis stał się natomiast właścicielem spółek: EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o., Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. (uprzednio JEW Sp. z o.o.) oraz EC w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

Inkorporacja Enionu Zarządzanie Aktywami oraz Energomiksu do Taurona oznacza, że Tauron stanie się bezpośrednio właścicielem w/w spółek, a dotychczasowi udziałowcy Enion Zarządzanie Aktywami oraz Energomix Servis zostaną akcjonariuszami Taurona.

Proces ten przyniesie Grupie Tauron wiele korzyści. Ułatwi realizację strategii korporacyjnej na lata 2008-2012 z perspektywą do roku 2020 i budowę docelowej struktury organizacyjnej Grupy w ramach zintegrowanego modelu biznesowego. Połączenie pozwoli na uproszczenie struktury Grupy Tauron i zwiększenie jej przejrzystości, stworzy warunki do budowy docelowej struktury obszarów sprzedaży oraz odnawialnych źródeł energii. Dzięki operacji zwiększy się także efektywność działania poprzez redukcję kosztów.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.