W ciągu miesiąca ponad 500 osób skorzystało z programu dobrowolnych odejść

Największe spółki Grupy Tauron – Enion, EnergiaPro oraz Południowy Koncern Energetyczny wprowadziły w czerwcu program dobrowolnych odejść (PDO). Skorzystało z niego już 526 osób. Szacuje się, że do końca roku ofertą spółek zainteresuje się kolejne 200 osób.
 
W Enionie oraz EnergiiPro możliwość dobrowolnego zakończenia pracy została przedstawiona pracownikom w dwóch formach: programu wcześniejszych odejść emerytalnych (PWOE) oraz programu odpraw kompensacyjnych (POK). Z pierwszego skorzystać mogli pracownicy, którzy posiadają prawo lub do końca bieżącego roku nabędą prawo do wcześniejszej emerytury, emerytury pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy. POK skierowany był do wszystkich pozostałych pracowników, którzy nie posiadają uprawnień do skorzystania z oferty programu PWOE, w szczególności wykonujących prace związane z odczytem liczników, ochroną budynków, sprzątaniem, zaopatrzeniem, transportem oraz administracją. Pracownicy mogli składać wnioski od 7 do 30 czerwca. W Enionie z programów skorzystało 279 pracowników, w EnergiiPro 247.
W PKE przyjęto 21 czerwca pakiet obniżenia kosztów pracy. Jest on adresowany tylko do pracowników, którzy nabyli prawo do emerytury w obniżonym wieku, tj. nie niższym niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz dla pracowników, którym ze względu na wiek brakuje nie więcej niż 5 lat do nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także posiadających okres zatrudnienia uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Szacunkowo udziałem w pakiecie może być zainteresowanych ok. 200 osób, które będą mogły skorzystać z jego zapisów do 31 grudnia 2010 r. Jest to kolejny w ostatnich latach program dobrowolnych odejść w tej spółce.
Uprawnieni pracownicy, na podstawie dobrowolnych decyzji o rozwiązanie umowy o pracę, otrzymują – w zależności od programu - odprawy uzależnione od stażu pracy, wysokości indywidualnego wynagrodzenia oraz okresu pozostającego do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (w przypadku programów emerytalnych).
Pracownicy korzystający z programu odpraw kompensacyjnych mają możliwość wzięcia udziału w programie aktywizacji zawodowej, który przewiduje szkolenia i warsztaty (m.in. z nawiązywania kontaktu z potencjalnym pracodawcą, zasad rekrutacji), indywidualne spotkania z doradcami oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów (CV, listów motywacyjnych). Osoby, które planują uruchomienie własnej działalności, mogą skorzystać z porad formalno–prawnych. Program aktywizacji zawodowej rusza w sierpniu i będzie trwał do końca roku.
 
Programy dobrowolnych odejść  związane są z realizacją przez Grupę strategii rozwoju, zakładającej m.in. podniesienie efektywności i obniżenie kosztów w spółkach. – Realizujemy nasz nadrzędny cel, którym jest zapewnienie ciągłego wzrostu oraz budowanie wartości dla obecnych i przyszłych właścicieli. Robimy to głównie poprzez koncentrację na zyskownym wzroście i poprawie efektywności funkcjonowania. W latach 2010-2012 chcemy zaoszczędzić ok. 1 mld zł - mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia.
 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.