Koszty osierocone PKE zgodnie z wyliczeniami spółki

 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki  ustalił dla Południowego Koncernu Energetycznego SA z Grupy Tauron, decyzją z 29 lipca 2010 r., wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2009 r. w wysokości 138,2 mln zł. Zgodnie z Ustawą o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, wypłata kwoty korekty rocznej kosztów osieroconych przez Zarządcę Rozliczeń, powinna nastąpić do 30 września 2010 r.
 
 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.