Wmurowano kamień węgielny w EC1 ZEC Bielsko-Biała

19 sierpnia w Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała EC1 wchodzącej w skład Południowego Koncernu Energetycznego SA z Grupy TAURON, odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę bloku ciepłowniczego o mocy elektrycznej 50 MWe i mocy cieplnej 106 MWt.
 
 
- Budowa bloku ciepłowniczego w Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała wpisuje się przyjętą w 2008 roku strategię korporacyjną Grupy TAURON zakładającą m.in. rozpoczęcie budowy nowych mocy wytwórczych na poziomie około 3 GW do 2012 roku. Jest to pierwsza inwestycja realizowana w ramach tej strategii – poinformował Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia SA.
W grudniu ubiegłego roku podpisana została umowa pomiędzy PKE SA a firmą Polimex-Mostostal na budowę nowego bloku ciepłowniczego w Bielsku. W ramach realizacji umowy Polimex-Mostostal SA 25 czerwca br. zawarł kontrakt z firmą Foster Wheeler na zaprojektowanie, dostawy, montaż, rozruch i przejęcie kotła fluidalnego w Elektrociepłowni Bielsko-Biała EC1.
Nowa jednostka będzie wyposażona w kocioł fluidalny, turbinę przeciwprężną, dwa kotły szczytowe i akumulator ciepła o mocy 50 MW. Blok o zakładanej sprawności 89 proc. będzie pracował w skojarzeniu. W pracach nad wyborem technologii bloku ciepłowniczego opalanego węglem kamiennym wzięto pod uwagę politykę energetyczną Unii Europejskiej, promującą rozwój skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (tzw. czerwone certyfikaty). - Moc budowanej jednostki jest adekwatna do lokalnego zapotrzebowania na energię cieplną. Nowy blok ciepłowniczy będzie charakteryzował się wysokimi parametrami sprawnościowymi przy znacznie obniżonym oddziaływaniu na środowisko naturalne – poinformował Jan Kurp, prezes zarządu Południowego Koncernu Energetycznego SA. W zakresie emisji CO2 redukcja w stosunku do stanu aktualnego wyniesie 25 proc. Nastąpi także znaczące obniżenie emisji SO2 z 2 000 do 200 mg/Nm3(10 krotne), NOx z 600 do 200 mg/Nm3 (trzykrotne) oraz pyłu z 350 do 20 mg/Nm3(ponad 17 krotne).
ZEC Bielsko-Biała pokrywa prawie 100 proc. zapotrzebowania miasta i okolic na moc i ciepło ze swoich dwóch źródeł: EC1 – zlokalizowanej w centrum oraz EC2 – zlokalizowanej na granicy Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic. W grudniu 2008 roku podpisana została trójstronna umowa pomiędzy gminą Bielsko-Biała, PKE i Przedsiębiorstwem Komunalnym Therma o dostawach długoterminowych (do 2027 roku) ciepła dla systemu ciepłowniczego Bielska-Białej.
Zakończenie inwestycji jest planowane w połowie 2013 roku

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.