Tauron: Zakończył się proces konwersji akcji

 
Zgodnie z planem 13 sierpnia zakończył się w Grupie Tauron proces zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje Tauron Polska Energia S.A. oraz proces nieodpłatnego zbywania akcji spółki konsolidującej spadkobiercom osób uprawnionych do akcji spółek konsolidowanych. W procesie konwersji akcji uczestniczyli uprawnieni akcjonariusze Południowego Koncernu Energetycznego, Enionu, EnergiiPro oraz Elektrowni Stalowa Wola.
 
 Proces został zrealizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem i postanowieniami ustawy z 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.
Do walorów Tauron Polska Energia było uprawnione łącznie 26 528 osób, którym przysługiwało 1 876 355 206 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda (przed dokonanym już scaleniem akcji). Finalnie 26 295 osób nabyło 1 865 523 768 akcji spółki konsolidującej o wartości nominalnej 1 złoty każda.
Do momentu scalenia akcji, które odbyło się 24 czerwca 2010 r. (dzień referencyjny), uprawnionym osobom wydawane były akcje o wartości nominalnej 1 złoty każda, natomiast po scaleniu, o wartości nominalnej 9 złotych każda. Scalenie akcji nastąpiło poprzez zwiększenie wartości nominalnej jednej akcji spółki z wcześniejszej kwoty 1 zł do 9 zł oraz proporcjonalne zmniejszenie ogólnej liczby akcji w ten sposób, że każde dziewięć akcji o wartości nominalnej 1 zł każda zostało wymienionych na jedną akcję spółki o wartości nominalnej 9 zł każda.
Uwzględniając ilość wydanych akcji, proces konwersji akcji lub prawa do akcji w Grupie Tauron został zrealizowany w 99,4%. Umów zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej lub nieodpłatnego zbycia akcji spółki konsolidującej nie zawarły 233 uprawnione osoby. W wyniku przeprowadzonego procesu zamiany akcji uprawnione osoby objęły akcje stanowiące 13,4 % w kapitale zakładowym Tauron Polska Energia, co jest zgodne z zapisami prospektu emisyjnego spółki, w którym zapisano, że przy założeniu konwersji wszystkich akcji pracowniczych posiadanych przez uprawnione osoby, akcjonariat ten będzie stanowił 13,4 % kapitału zakładowego.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.