Walne Zgromadzenie w Tauronie

 
14 września obradowało w Katowicach Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia.
Głównymi punktami posiedzenia było podjęcie uchwał o zmianach w statucie spółki i zakresie jej działalności, przyjęciu regulaminu walnego zgromadzenia oraz powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej. Walne podjęło uchwałę o powołaniu do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia Jacka Kucińskiego, Leszka Koziorowskiego oraz Jacka Szyke. 13 września Skarb Państwa odwołał z Rady Nadzorczej spółki Witolda Kurowskiego oraz Tadeusza Skrzypka. Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzą: Antoni Tajduś - przewodniczący, Agnieszka Trzaskalska - wiceprzewodnicząca oraz Włodzimierz Luty, Leszek Koziorowski, Jacek Kuciński, Michał Michalewski, Jacek Szyke i Marek Ściążko.
 
 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.