Grupa TAURON weszła na czeską giełdę energii

 
Dyrektor Generalny platformy obrotu energią Power Exchange Central Europe (PXE), David Kučera i prezesi spółki TAURON Czech Energy, Eugeniusz Sawicki i Jiří Michalik – w obecności ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej Jana Pastwy oraz wiceprezesa TAURON Polska Energia Krzysztofa Zamasza - oficjalnie podpisali dzisiaj umowę, na mocy której polska grupa energetyczna TAURON rozpoczęła działalność na czeskiej giełdzie energii.

Wydarzenie to jest kolejnym krokiem w realizacji przyjętej przez Zarząd TAURON Polska Energia długoterminowej strategii korporacyjnej zakładającej m.in. rozwój działalności poza granicami Polski.
Zlokalizowana w Ostrawie spółka TAURON Czech Energy (podmiot zależny TAURON Polska Energia) została utworzona pod koniec 2009 roku i była pierwszą zagraniczną spółką Grupy. Spółka spełnia wszystkie proceduralne i prawne wymagania i została zarejestrowana u czeskiego operatora rynku energetycznego OTE a.s. Firma zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje do prowadzenia obrotu energią na giełdach towarowych i innych dostępnych rynkach oraz systemach transgranicznych. Spółka ma do dyspozycji odpowiedni sprzęt, znormalizowane procedury i system zarządzania ryzykiem. Na rynku czeskim będzie działać nie tylko w zakresie handlu hurtowego, ale także jako sprzedawca energii do klientów końcowych. Jiří Michalík, członek zarządu TAURON Czech Energy, powiedział: „Dzięki temu, że mamy własne zasoby, a także dzięki rozmiarowi spółki dominującej, możemy zaoferować czeskim partnerom biznesowym i klientom bezpieczną i stabilną współpracę, niezależną od lokalnych zmian na hurtowym rynku energii.”
 
Kontakt:
TAURON Czech Energy, s. r. o.
Inż. Eugeniusz Sawicki i inż. Jiří Michalik
Prezesi
Telefon: +420 552 302 530
 
Grupa TAURON:
- Posiada aktywa we wszystkich elementach energetycznego łańcucha wartości (wydobycie, wytwarzanie, odnawialne źródła energii, dystrybucja, sprzedaż). Grupa TAURON obejmuje między innymi następujące spółki: Południowy Koncern Węglowy S.A., Południowy Koncern Energetyczny S.A., Enion S.A., EnergiaPro S.A., Enion Energia sp. z o.o., EnergiaPro Gigawat sp. z o.o., Elektrownia Stalowa Wola S.A., PEC Katowice S.A., EC Tychy S.A., Elektrociepłownia EC Nowa, PEC w Dąbrowie Górniczej, TAURON Ekoenergia sp. z o.o., TAURON Czech Energy s.r. o.
- Kluczowy holding energetyczny na polskim rynku. Jest największym dystrybutorem energii w Polsce i drugim największym wytwórcą i sprzedawcą. Jest także jedną z największych spółek w Polsce. Od czerwca 2010 roku spółka TAURON Polska Energia jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
- Kontroluje 20% zasobów węgla kamiennego w Polsce. Roczne wydobycie wynosi około 4,9 mln ton. Zainstalowana moc w zakładach wytwórczych Grupy wynosi 5,6 GW.
- Obejmuje swoim zasięgiem 17% powierzchni Polski, zatrudnia prawie 29 tysięcy wysoko wykwalifikowanych pracowników.
- Wspiera wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (w 2009 roku 0,4 TWh energii wytworzono w elektrowniach wodnych, a prawie 0,6 TWh ze współspalania biomasy).
- W 2009 roku  wytworzyła 18,6 TWh energii elektrycznej (co stanowi około 14% udział w polskim rynku).
- Dostarcza energię elektryczną ponad 4 milionom klientów, w tym do ponad 470 tysięcy klientów biznesowych.
- Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości zysk netto Grupy za rok 2009 wyniósł 898,7 mln zł przy przychodach ze sprzedaży 13,6 mld zł. W pierwszej połowie 2010 zysk neto Grupy wyniósł 573 mln zł przy przychodach ze sprzedaży 7,3 mld zł.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.