Koncentracja odnawialnych źródeł energii w TAURON Ekoenergii

TAURON Ekoenergia od października zarządza wszystkimi elektrowniami wodnymi należącymi do Grupy TAURON. Sąd rejonowy we Wrocławiu 1 października dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki TAURON Ekoenergia, a tym samym wpisu podziału Enionu Energii. Kapitał zakładowy TAURON Ekoenergia został podwyższony z 200 264 000 zł o 255 806 000 zł do 456 070 000 zł poprzez utworzenie 255 806 udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy, które w całości objął TAURON Polska Energia.
 
W Grupie Tauron działa 35 elektrowni wodnych znajdujących się w województwach dolnośląskim, opolskim i małopolskim. Do tej pory 29 stanowiło własność TAURON Ekoenergii, a właścicielem sześciu był Enion Energia. W wyniku zmian TAURON Ekoenergia od 1 października eksplatuje wszystkie należące do Grupy elektrownie wodne.
- Skupienie w spółce TAURON Ekoenergia wszystkich elektrowni wodnych z Grupy jest działaniem zapisanym w naszej strategii korporacyjnej, która zakłada wdrożenie nowego modelu biznesowego opartego o funkcjonowanie głównych obszarów biznesowych, w tym obszaru OZE – mówi Dariusz Stolarczyk, wiceprezes Zarządu ds. zarządzania i komunikacji TAURON Polska Energia. - Od 2008 roku konsekwentnie porządkujemy strukturę holdingu i integrujemy działalność, co pozwala nam podnosić efektywność. Skupienie aktywów OZE w jednej spółce ułatwi także inwestycje w tym obszarze i jego rozwój.
Podstawową działalnością prowadzoną przez Grupę TAURON w obszarze OZE jest wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w elektrowniach wodnych, a także zarządzanie projektami Grupy w zakresie wytwarzania energii z innych odnawialnych źródeł energii. W obszarze OZE funkcjonuje 35 elektrowni wodnych o mocy osiągalnej 131,2 MW. W latach 2007, 2008 i 2009 elektrownie wodne Grupy TAURON wytwarzały 0,4 TWh netto energii elektrycznej rocznie. Głównym celem dla obszaru OZE jest budowa nowych mocy w energetyce odnawialnej, a w szczególności w energetyce wiatrowej na poziomie 440 MW do 2020 r. Planowane nakłady inwestycyjne na ten cel w latach 2010–2012 wyniosą około 1,1 mld zł, zaś w latach 2013–2020 - około 2,8 mld zł.
 
 
 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.