TAURON Polska Energia Uczestnikiem Obrotu na Rynku Towarowym GPW

6 października zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nadał spółce TAURON Polska Energia status Uczestnika Obrotu na Rynku Towarowym GPW. TAURON jest jednym z pierwszych podmiotów, które otrzymały status Uczestnika Obrotu na tym rynku.
 
Obecnie w Polsce funkcjonuje tylko jedna giełda energii – Towarowa Giełda Energii SA. Drugim operatorem giełdowego rynku energii w kraju będzie Giełda Papierów Wartościowych, która jesienią tego roku zamierza uruchomić handel energią w ramach Rynku Towarowego. Giełdowy obrót energią nabiera coraz większego znaczenia między innymi za sprawą tegorocznej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. Nowelizacja ta wprowadziła nowe zasady obrotu energią, w tym najistotniejszą – elektrownie zostały zobowiązane do sprzedaży nie mniej niż 15 proc. rocznej produkcji energii elektrycznej w trybie publicznym. Ponadto część wytwórców, korzystająca z rekompensat z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych, została na mocy tej samej ustawy zobligowana do sprzedaży pozostałego wolumenu w transparentny sposób z wykorzystaniem giełd towarowych, internetowych platform handlowych czy ścieżek przetargowych. Z obowiązku sprzedaży giełdowej wyłączona została energia wytworzona w źródłach odnawialnych i kogeneracji.
 
Status Uczestnika Obrotu Rynku Towarowego GPW umożliwi Grupie TAURON jeszcze bardziej aktywne uczestnictwo w krajowym rynku energii elektrycznej. Przypomnijmy, iż Grupa dokonuje licznych transakcji z zakresu handlu energią i produktów powiązanych również na zagranicznych platformach obrotu i giełdach, tj. na giełdzie Bluenext i EPEX Spot SE w Paryżu, NoordPool w Oslo, EEX w Lipsku oraz Power Exchange Central Europe (PXE) w Pradze.
 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.