Wpłynęły wnioski w postępowaniach na inżyniera kontraktu i generalnego wykonawcę bloku 400 MW w Stalowej Woli

W postępowaniach prowadzonych przez Elektrociepłownię Stalowa Wola SA, dotyczących budowy bloku parowo-gazowego o mocy ok. 400 MW z członem ciepłowniczym, wpłynęły wnioski o dopuszczenie do udziału w procedurze. W postępowaniu na generalnego wykonawcę otrzymano 12 ofert, zaś w postępowaniu na inżyniera kontraktu - pięć ofert. Spółka planuje rozstrzygnięcie postępowań w pierwszej połowie 2011 roku.
 
Wcześniej, 11 października prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez TAURON Polska Energia i PGNiG wspólnego przedsiębiorcy w formie spółki celowej pod nazwą Elektrociepłownia Stalowa Wola (EC Stalowa Wola).
Maksymalny koszt inwestycji szacowany jest na ok. 1,9 mld zł, a zakończenie projektu planowane jest na drugą połowę 2014 roku. Paliwo gazowe będzie dostarczane przez PGNiG. Zastosowana technologia zapewni dotrzymanie wszystkich parametrów ekologicznych przy bardzo wysokiej sprawności bloku.
 Partnerzy przewidują realizację projektu na równych zasadach, zarówno w zakresie praw, jak i obowiązków.
Realizacja bloku parowego-gazowego w Stalowej Woli jest zgodna z założeniami strategii korporacyjnej Grupy TAURON, która między innymi zakłada dywersyfikację segmentu wytwórczego Grupy poprzez wykorzystanie paliwa gazowego.
 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.