Zarejestrowano podwyższenie kapitału Taurona

Tauron Polska Energia otrzymał 2 listopada postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie spółki. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynosi on 15.772.944.546 zł i dzieli się na 1.752.549.394 akcje wyemitowane w seriach: 1.589.438.762 akcje na okaziciela serii AA oraz 163.110.632 akcje zwykłe imienne serii BB uprawniające do 1.752.549.394 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Do tej pory kapitał zakładowy spółki wynosił 14.304.948.858  zł.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.