Grupa Tauron buduje kompetencje w energetyce jądrowej

Zakończyła się pierwsza edycja, organizowanych przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, studiów podyplomowych poświęconych energetyce jądrowej. 5 listopada z rąk rektora uczelni - prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia oraz kierownika studiów - prof. dr. hab. inż. Stefana Taczanowskiego dyplomy ukończenia studiów odebrało 37 pracowników spółek Grupy Tauron.
 
W celu realizacji swej strategii korporacyjnej w części dotyczącej energetyki jądrowej w pierwszym etapie spółka zadbała o zainicjowanie działań budujących wiedzę własnej kadry. W 2009 roku uruchomione zostały - we współpracy z AGH w Krakowie - studia podyplomowe pn. „Energetyka jądrowa we współczesnej elektroenergetyce”, poświęcone tematyce energetyki jądrowej oraz strategicznych technologii energetycznych. Były to studia podyplomowe, jednoroczne. Wzięli w nich udział pracownicy kluczowych spółek Grupy Tauron, byli to głównie inżynierowie, ale również ekonomiści i prawnicy.
- Tauron zaangażował się w budowanie kompetencji w zakresie energetyki jądrowej zgodnie ze strategią korporacyjną przyjętą pod koniec 2008 roku. Współpraca z AGH przy projektowaniu tego kierunku, jak i przy realizacji projektu układała się bardzo dobrze – powiedział podczas uroczystości zakończenia studiów prezes Zarządu Tauron Polska Energia Dariusz Lubera.
- Tauron jest nowoczesną firmą. Utrzymanie takiej opinii wymaga ciągłego kształcenia kadr, realizacji programu podnoszenia kwalifikacji personelu. Te studia wpisują się w ten ambitny program – powiedział prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś.
W trakcie studiów specjaliści ze spółek Grupy brali także udział w wymianie doświadczeń z europejskimi i światowymi koncernami, które posiadają lub budują elektrownie atomowe.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.