Centralne doradztwo podatkowe w Grupie Tauron

W listopadzie w Grupie Tauron zaczęło funkcjonować nowe rozwiązanie w zakresie doradztwa podatkowego, dedykowane wszystkim spółkom Grupy objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Centralny model doradztwa podatkowego ma przynieść Grupie wzrost efektywności w tym obszarze, a przede wszystkim zminimalizować ryzyko podatkowe.
 
- Centralizacja doradztwa podatkowego w Grupie Tauron funkcjonowała już w 2008 roku, ale przyjęty obecnie model jest oryginalnym i autorskim rozwiązaniem – mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Tauron Polska Energia S.A. – Zagadnienia podatkowe zostały podzielone na cztery różniące się zakresem przedmiotowym główne obszary: pierwszy z nich obejmuje bieżącą działalność operacyjną, drugi dotyczy tzw. projektów strategicznych, a kolejne - cen transferowych i postępowań podatkowych.
Doradztwo w zakresie bieżącej (operacyjnej) działalności, za które odpowiadać będzie firma TPA Horwath, obejmuje bieżące rozwiązywanie problemów związanych z poprawną kwalifikacją podatkową niezbędną do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowych. W ramach tej części spółki Grupy Tauron mogą m.in. korzystać z natychmiastowego doradztwa telefonicznego - tzw. hot-line, zlecić sporządzenie opinii podatkowej zawierającej analizę wybranego problemu, a także skorzystać z bezpośredniej porady doradcy podatkowego na cyklicznych spotkaniach podatkowych.
Doradztwo w ramach tzw. projektów strategicznych, prowadzone przez Deloitte Doradztwo Podatkowe, dotyczy tematycznie wyodrębnionych projektów i przedsięwzięć strategicznych Grupy Tauron, takich jak fuzje, przejęcia, pozyskiwanie środków unijnych, rozliczenia inwestycji czy też tworzenie spółek celowych, a ponadto doradztwa w zakresie optymalizacji podatkowej, stosowania zmian (wdrażania) przepisów regulacyjnych oraz działalności lobbingowej w ramach nowych regulacji podatkowych optymalnych z punktu widzenia Grupy.
Celem doradztwa podatkowego w zakresie cen transferowych, za które odpowiedzialna jest również spółka Deloitte, jest kompleksowe wsparcie w transakcjach pomiędzy spółkami Grupy obejmujące w szczególności bieżącą analizę umów i warunków transakcji oraz pomoc w przygotowywaniu odpowiedniej dokumentacji cen transferowych.
Ostatni z obszarów, tj. doradztwo podatkowe w zakresie postępowań podatkowych, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających, dotyczy wsparcia w zakresie wszelkich czynności związanych z postępowaniami przed jednostkami administracji podatkowej oraz sądami administracyjnymi. Za ten obszar odpowiedzialna jest Kancelaria Chadbourne&Parke LLP.
- Uważam, że to rozwiązanie stwarza szereg korzyści dla Grupy Tauron, takich jak możliwość współpracy z najlepszymi partnerami, kompleksowe uporządkowanie sfery doradztwa, ujednolicenie rozwiązań podatkowych i minimalizacja ryzyka podatkowego, a także oszczędności w zakresie wydatków na doradztwo podatkowe – mówi wiceprezes Krzysztof Zawadzki.
Obszar podatkowy jest wspierany przez narzędzia IT obejmujące np. wewnętrzny portal podatkowy, który pozwala na elektroniczny dostęp do całej wiedzy podatkowej powstającej w formie opinii czy interpretacji przepisów.
Wybór doradców dokonany został w drodze zamówienia publicznego.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.