Giełda, inwestycje, oszczędności, lepsze wyniki

Najważniejszym zadaniem dla Grupy TAURON w mijającym roku było przygotowanie oferty publicznej, zwieńczone debiutem spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 30 czerwca br. W 2010 r. ruszyła realizacja inwestycji zapisanych w strategii korporacyjnej Grupy oraz rozpoczęła działalność pierwsza zagraniczna spółka Grupy - TAURON Czech Energy. TAURON odnotował wzrost przychodów i zysków po III kwartałach 2010 r.
 
TAURON na giełdzie
 
- Miniony rok możemy zaliczyć do przełomowych w historii Grupy TAURON. Wydarzeniem, które zdeterminowało naszą działalność, był debiut giełdowy. Przygotowanie oferty publicznej było złożonym i pracochłonnym procesem, który udało nam się zrealizować w kilka miesięcy, formalne przygotowania do debiutu rozpoczęliśmy bowiem w listopadzie 2009 r. – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia SA.
Przygotowania do debiutu giełdowego spółka rozpoczęła wyborem doradców prywatyzacyjnych. Pod koniec ubiegłego roku przyjęto harmonogram i od grudnia ruszyły intensywne działania. W kwietniu zakończono prace nad prospektem emisyjnym, który Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła pod koniec maja. Decyzja ta dała spółce możliwość publikacji prospektu, co miało miejsce 1 czerwca, i rozpoczęcia oferty publicznej, skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Kolejne kroki formalne doprowadziły TAURON 30 czerwca 2010 r. do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na akcje spółki zapisało się ponad 230 tys. inwestorów indywidualnych, co uplasowało TAURON wśród spółek z najliczniejszym akcjonariatem indywidualnym w kraju.
14 lipca akcje spółki weszły w skład MSCI Poland Standard Indeks - indeksu będącego punktem odniesienia przy budowaniu portfeli i podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych przez wiele zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Po sesji z 17 września TAURON wszedł na listę uczestników indeksu mWIG40, a 6 października zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nadał spółce status Uczestnika Obrotu na Rynku Towarowym GPW. TAURON jest jednym z pierwszych podmiotów, które otrzymały status Uczestnika Obrotu na tym rynku. Po sesji z 17 grudnia spółka znajdzie się w składzie indeksu dwudziestu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (WIG 20). Zgodnie z komunikatem giełdy Tauron zajmie ósme miejsce w WIG20 i będzie miał w nim 4-proc. udział.
Realizacja strategii – restrukturyzacja, oszczędności, inwestycje, ekspansja
- W 2010 roku skupiliśmy się, obok przygotowania oferty publicznej, na realizacji naszej strategii korporacyjnej. Budowa nowych mocy jest dla Grupy TAURON jednym ze strategicznych priorytetów, oprócz programu redukcji kosztów, zakładającego zaoszczędzenie w ciągu trzech lat około miliarda złotych – mówi prezes Lubera. - Zainwestowane środki pozwolą Grupie osiągnąć cel strategiczny i stać się czołowym graczem w branży energetycznej w regionie. W ramach programu inwestycyjnego realizujemy projekty budowy bloków energetycznych opartych na węglu jak i na gazie oraz odnawialnych źródłach energii.
W ZEC Bielsko-Biała powstaje blok ciepłowniczy. W sierpniu  rozpoczęła się tam budowa jednostki o mocy 50MWe/182MWt. Planowany termin oddania tej jednostki do eksploatacji to połowa 2013 r. Ruszyły prace związane z realizacją budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli o mocy 400 MW. TAURON otrzymał zgodę UOKiK na koncentrację, polegającą na utworzeniu przez TAURON Polska Energia i PGNiG wspólnego przedsiębiorcy w formie spółki celowej pod nazwą Elektrociepłownia Stalowa Wola. Zakończenie projektu planowane jest na drugą połowę 2014 r. W Elektrowni Jaworzno III powstanie blok węglowy 800-910 MW. Wnioski o dopuszczenie do udziału w realizacji projektu złożyło dziewięć firm, wybór wykonawcy zaplanowany jest na drugi kwartał 2011 r., a planowany termin oddania do eksploatacji to rok 2016. Ponadto w Grupie realizowane są zadania inwestycyjne w zakresie budowy i przebudowy kotłów na biomasę (EC Tychy, Elektrownia Jaworzno III) oraz modernizacyjne.
Grupa rozpoczęła także budowę mocy w energetyce wiatrowej – trwają prace związane z oddaniem do użytku Farmy Wiatrowej Wicko.
Zgodnie z zapisami strategii korporacyjnej, zakładającej m.in. rozwój działalności poza granicami, pod koniec 2009 r. powstała pierwsza zagraniczna spółka Grupy – TAURON Czech Energy, która od 29 września działa na czeskiej giełdzie energii Power Exchange Central Europe. TAURON Czech Energy na rynku czeskim będzie działać nie tylko w zakresie handlu hurtowego, ale także jako sprzedawca energii do klientów końcowych.
 
Dobre wyniki
- Konsekwentnie realizowana strategia przynosi efekty, czego potwierdzeniem są wyniki osiągnięte przez Grupę TAURON w pierwszych trzech kwartałach tego roku. Wzrosły zarówno nasze wyniki finansowe jak i operacyjne. Restrukturyzacja Grupy, program poprawy efektywności, a także dobra sytuacja rynkowa dały zadowalające rezultaty – podsumowuje Dariusz Lubera. - Wysokie zyski, niskie zadłużenie oraz wzrost potencjału inwestycyjnego są niezwykle ważne w kontekście planów inwestycyjnych Grupy.
Grupa TAURON odnotowała w okresie I-III kw. 2010 r. przychody na poziomie niemal 11 mld zł, tj. ponad 9 proc. wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To w głównej mierze efekt wzrostu wolumenu wytworzonej, jak i sprzedanej energii. Wzrost EBITDA Grupy TAURON wyniósł w I-III kw. 2010 r. blisko 5 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2009 r., tj. do poziomu 2,16 mld zł. Najwyższe wzrosty na poziomie EBITDA Grupa TAURON uzyskała w segmentach Wytwarzanie (zarówno konwencjonalne, jak i OZE) oraz Dystrybucja. Wzrost EBITDA w segmencie Wytwarzanie to, podobnie jak w poprzednich kwartałach, w głównej mierze efekt wzrostu wolumenu wytworzonej energii, co z kolei wynika z rosnącego zapotrzebowania.
Wzrost wyników na poziomie operacyjnym przełożył się na wynik netto, który w I-III kw. 2010 r. był o 6 proc. wyższy niż przed rokiem i wyniósł 825,1 mln zł. Jednocześnie spółka ograniczyła zadłużenie finansowe netto, które spadło do poziomu 131 mln zł na koniec września 2010 r., z 970 mln zł rok wcześniej. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA wyniósł na koniec III kw. 2010 r. zaledwie 0,05x (w odniesieniu do EBITDA za 2009 r.), co daje spółce znaczące możliwości zaciągania zobowiązań na planowane inwestycje.
 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.