TAURON uruchamia program emisji obligacji

TAURON Polska Energia oraz sześć banków podpisały 16 grudnia umowy dotyczące ustanowienia programu emisji obligacji na kwotę 1,3 mld zł, którego zasadniczym celem jest refinansowanie zadłużenia Grupy TAURON.
Instytucje finansowe będące stroną umów to: Bank Handlowy, ING Bank Śląski, Pekao, BRE Bank, PKO BP oraz Nordea Bank. W ramach programu emisji obligacji TAURON będzie emitował zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje kuponowe na okaziciela. Wartość nominalna jednej obligacji to 100 tys. zł, a maksymalny okres, na jaki będą emitowane, to pięć lat. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Objęcie obligacji jest gwarantowane przez banki będące stroną podpisanych umów.
 
 - Podpisanie umów z bankami stanowi finał kilkumiesięcznych prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem modelu centralnego finansowania umożliwiającego obniżenie kosztów finansowania Grupy. Wdrożenie centralnego modelu finansowania pozwoli także wykorzystać efekt synergii i pozycję finansową Grupy zapewniając elastyczne podejście w realizacji programu inwestycyjnego uniezależnione od kondycji poszczególnego podmiotu Grupy TAURON – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia SA.
 
- Spółka uzyska korzyści wynikające z ograniczenia ilości kowenantów zawartych w dotychczasowych umowach finansowania wpływając na większą swobodę zarządzania Grupą oraz obniży koszty administrowania wielu umów kredytowych. Dodatkowo, oprócz zasadniczego celu, jakim jest refinansowanie istniejącego zadłużenia ustanowiony program emisji obligacji, w ramach tzw. transzy rewolwingowej, będzie stanowił elastyczne źródło finansowania potrzeb ogólnokorporacyjnych spółki - dodaje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes ds. finansowych TAURON Polska Energia SA.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.