TAURON emituje obligacje i refinansuje zadłużenie

29 grudnia, w celu refinansowania istniejącego zadłużenia, TAURON Polska Energia wyemitował pięcioletnie obligacje korporacyjne. Łączna wartość papierów wartościowych przeznaczona na ten cel wynosi około 850 mln zł. Obligacje zostaną objęte przez instytucje finansowe tj. Bank Handlowy, ING Bank Śląski, Pekao, BRE Bank, PKO BP oraz Nordea Bank.
 
Pozyskane przez Tauron środki zostaną przekazane do kluczowych spółek zależnych poprzez emisję obligacji wewnątrzgrupowych. Dzięki temu spółki zależne spłacą dotychczasowe zadłużenie (kredyty, obligacje) wobec instytucji finansowych, którego warunki ekonomiczne były mniej korzystne w stosunku do programu emisji obligacji TAURON Polska Energia S.A., a Grupa obniży strukturalne podporządkowanie długu. Proces refinansowania zadłużenia zakończy się na początku stycznia.
 
- Dodatkowo, poza obniżeniem kosztów finansowych ponoszonych przez Grupę z tytułu obsługi zadłużenia, spółka uzyska korzyści wynikające z ograniczenia ilości kowenantów zawartych w dotychczasowych umowach finansowania, wpływając na większą swobodę zarządzania Grupą oraz obniży koszty administrowania wielu umów kredytowych. Niezależnie, oprócz zasadniczego celu, jakim było refinansowanie istniejącego zadłużenia, ustanowiony program emisji obligacji, w ramach tzw. transzy rewolwingowej o wysokości do 450 mln zł, będzie stanowił elastyczne źródło finansowania potrzeb ogólnokorporacyjnych spółki - mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes ds. finansowych Tauron Polska Energia SA.
 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.