Grupa TAURON obniża emisję zanieczyszczeń

Południowy Koncern Energetyczny z Grupy TAURON w ramach realizacji strategicznego programu ograniczania emisji zanieczyszczeń rozpoczął inwestycję pn. Budowa instalacji odazotowania spalin i modernizacja bloków 200 MW w Elektrowni Łaziska. 24 stycznia PKE podpisał kontrakt na dostosowanie kotłów OP 650k w Elektrowni Łaziska do obniżenia emisji NOx z wykonawcą zadania konsorcjum STRABAG Sp. z o.o. i STRABAG AG.
 
- Grupa TAURON stawia na czystą energię - ograniczenie emisji zanieczyszczeń, budowę farm wiatrowych i rozwój energetyki wodnej. Dzięki inwestycjom w nowe bloki oraz działaniom modernizacyjnym możemy znacząco obniżyć wpływ naszych elektrowni oraz elektrociepłowni na środowisko – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.
- Obniżanie wielkości emisji CO2, SO2 i NOX jest jednym z priorytetów zapisanych w naszej strategii korporacyjnej Grupy dla Obszaru Wytwarzanie. W Grupie modernizowane są obecnie działające aktywa wytwórcze, co umożliwia nam przedłużenie ich żywotności w świetle obowiązujących przepisów unijnych -  mówi Joanna Schmid, wiceprezes ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia.
Celem projektu jest wyposażenie w instalacje odazotowania czterech bloków w Elektrowni Łaziska (bloki nr 9 -12). Realizacja inwestycji wynika z wymogów zawartych w Traktacie Akcesyjnym i z dyrektywy LCP (2001/80/WE) a ich spełnienie umożliwi zgodną z prawem eksploatację bloków po 2017 roku.
Postępowanie przetargowe rozpoczęto w październiku 2009 roku, a wybór wykonawcy zadania realizowany został w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2011 roku i trwała będzie do 2014 roku, a jej koszt wyniesie przeszło 93 mln zł.
Równolegle z budową instalacji odazotowania spalin zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne bloków pozwalające na ich bezpieczną pracę z wysoką dyspozycyjnością do 2027 roku.
- Podobny projekt realizowany jest w tym samym czasie w Elektrowni Jaworzno III dla sześciu bloków 200 MW zainstalowanych w tej elektrowni – dodaje wiceprezes Joanna Schmid.
 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.