Wybrano zarząd Taurona

Zakończyło się postępowanie kwalifikacyjne na wybór zarządu Tauron Polska Energia trzeciej kadencji. Rada Nadzorcza rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na prezesa oraz czterech wiceprezesów zarządu 2 lutego br. Do konkursu zgłosiło się 20 kandydatów. 24 lutego odbyły się rozmowy  kwalifikacyjne. W ich efekcie Rada Nadzorcza wybrała zarząd w składzie:
 
Dariusz Lubera - prezes zarządu,
Joanna Schmid - wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju,
Dariusz Stolarczyk - wiceprezes zarządu ds. korporacji,
Krzysztof Zamasz - wiceprezes zarządu ds. handlowych,
Krzysztof Zawadzki - wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno – finansowych.
 
Trzecia kadencja zarządu rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010. Do tego momentu zarząd Taurona pracuje w ramach drugiej kadencji, która rozpoczęła się w marcu 2008 r.
Zgodnie ze statutem spółki członkowie zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Trzecia kadencja zakończy się w 2014 roku, z chwilą odbycia WZ zatwierdzającego wyniki finansowe za rok 2013.
 
Życiorysy członków zarządu: http://www.tauron-pe.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/Pages/raport-biezacy.aspx?idRaportu=2292977

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.