Grupa TAURON odnotowała wzrost przychodów i zysków w 2010 r.

 • Wzrost przychodów Grupy TAURON o niemal 13 proc. do ponad 15,4 mld zł w 2010 r. z prawie 13,7 mld zł rok wcześniej.
 • Zwiększenie EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) o niemal 5 proc. z ponad 2,6 mld zł w 2009 r. do 2,8 mld zł w roku ubiegłym. Utrzymanie marży EBITDA na wysokim poziomie – w 2010 r. rentowność wyniosła 18 proc.
 • Wzrost zysku netto o 4,6 proc. z prawie 950 mln zł do blisko 1 mld zł w 2010 r.
 • Program redukcji kosztów operacyjnych realizowany zgodnie z założeniami; cel na latach 2010-2012 w wysokości 1 mld zł oszczędności podtrzymany, 60 mln zł oszczędności w IV kwartale 2010 r. i 295 mln zł w całym roku.
 • Rosnące zapotrzebowanie na energię Grupy zarówno konwencjonalną, jak i zieloną, potwierdzone wzrostem wolumenów wyprodukowanej, dystrybuowanej i sprzedanej energii.
 • Znacząca część popytu pokryta przez własne źródła; 21,3 TWh wyprodukowane przez segment Wytwarzanie w 2010 r., czyli 14,4 proc. więcej niż rok wcześniej, z czego 1,1 TWh to energia wytworzona w odnawialnych źródłach, gdzie przyrost wolumenu wyniósł 12,7 proc. rok do roku. 
 • Zwiększony wolumen dostarczonej energii przez segment Dystrybucji. W 2010 r. było to 37,5 TWh, czyli 3 proc. więcej niż rok wcześniej.
 • Wzrost sprzedaży detalicznej energii elektrycznej o 12,8 proc. z 30,4 TWh w 2009 r. do 34,3 TWh w 2010 r.; zwiększony wolumen sprzedaży to efekt wzrostu popytu wśród istniejących odbiorców oraz pozyskanie nowych klientów.
 • Dalszy wzrost liczby klientów w segmencie Dystrybucji. Na koniec 2010 r. TAURON miał ich ponad 4,1 mln, czyli 23 tys. więcej niż na koniec 2009 r.
 • Zapowiadane projekty inwestycyjne w większości segmentów działalności w toku; restrukturyzacja Grupy Kapitałowej realizowana zgodnie z planem.
 • Trwa przegląd realizowanej strategii; rozważane jej dostosowanie do zmieniających się warunków prawnych i rynkowych.
- Wyniki, które wypracowała Grupa TAURON w ubiegłym roku z pewnością dają powody do satysfakcji nie tylko nam, ale przede wszystkim akcjonariuszom spółki. Intensywne działania, zmierzające do uproszczenia naszej Grupy, zwiększenia jej efektywności funkcjonowania niemal w każdym z obszarów, zaowocowały wypracowaniem czystego zysku na poziomie niemal 1 mld zł, co stawia nas pod tym względem wśród najbardziej zyskownych spółek w Polsce, nie tylko w sektorze energetycznym, ale całej gospodarce. Konsekwentnie będziemy realizować strategię Grupy dostosowując ją do zmieniających się warunków rynkowych i prawnych, tak aby pozytywne tendencje były kontynuowane zarówno w tym roku, jak i kolejnych latach  mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.
 
- Wiele działań i programów, które realizowaliśmy w ubiegłym roku i które kontynuujemy w roku bieżącym, już realnie przekłada się na nasze wyniki; prawie 300 mln zł uzyskanych oszczędności, zrestrukturyzowany dług czy konsekwentnie realizowana restrukturyzacja Grupy to czynniki, które przyczyniły się do poprawy efektywności. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do dalszej realizacji naszej strategii, a także wyzwań, które stawia przed nami wymagający rynek energii - dodaje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia.
 
Najważniejsze wyniki finansowe
 
Przychody
 
Grupa TAURON odnotowała w 2010 r. przychody na poziomie 15,4 mld zł, tj. o niemal 13 proc. wyższym niż rok wcześniej. To w głównej mierze efekt wzrostu wolumenu wytworzonej i sprzedanej energii, jak i przychodów z tytułu jej dystrybucji oraz sprzedaży ciepła.
Dobre wyniki zostały wypracowane mimo niższych wpływów z tytułu kosztów osieroconych. Przychody z tytułu rekompensat KDT wyniosły w 2010 r. około 438 mln zł. Udział w przychodach ogółem zmniejszył się z 3,5 proc. w 2009 r. do 2,8 proc. w roku ubiegłym.
 
EBITDA i zysk netto
 
Wzrost EBITDA Grupy TAURON wyniósł w 2010 r. blisko 5 proc. w stosunku do 2009 r. EBITDA wyniosła w roku ubiegłym około 2,8 mld zł. To w głównej mierze zasługa bardzo dobrych wyników wypracowanych przez segment Dystrybucji. Tylko w tym segmencie TAURON wypracował ponad 1,1 mld zł EBITDA. Rok wcześniej było to około 350 mln zł mniej. Dobre rezultaty to w głównej mierze efekt większej sprzedaży realizowanej po wyższych średnich stawkach za usługi dystrybucyjne, przy jednoczesnych niższych kosztach zakupu energii potrzebnej do pokrycia różnicy bilansowej, oraz niższych kosztów stałych. Koszty pokrycia różnic bilansowych spadły w 2010 r. o 18 proc. (112 mln zł) do 518 mln zł.
 
Wyższe wyniki segmentu Dystrybucji i lepsza dynamika w porównaniu do innych segmentów przełożyły się na dalszy wzrost jego udziału w strukturze EBITDA Grupy. Udział segmentu Dystrybucji wyniósł w 2010 r. 41 proc. - rok wcześniej było to 30 proc. Razem z segmentem Wytwarzanie, tylko te dwa segmenty generują 85 proc. EBITDA Grupy TAURON.
 
Wzrost wyników na poziomie operacyjnym tradycyjnie przełożył się na wynik netto, który w 2010 r. był o 4,6 proc. wyższy niż przed rokiem i wyniósł blisko 1 mld zł.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.