30 mln zł dla EC Tychy

Elektrociepłownia Tychy z Grupy Tauron podpisała 29 marca umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na udzielenie pożyczki w wysokości 30 mln zł na realizację projektu budowy instalacji zasilania biomasą oraz modernizację kotła fluidalnego. Inwestycja ta kosztować będzie około 120 mln zł. Podpisano również umowę z wykonawcą modernizacji kotła fluidalnego.

Inwestycja pn. „Przebudowa kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym (CFB) opalanego węglem kamiennym OFz 135/K-7 w EC Tychy SA na kocioł fluidalny ze złożem bąbelkowym (BFB) opalany biomasą” jest częścią programu odbudowy mocy wytwórczych w spółce. Do wykonania zadania przebudowy kotła  została wybrana w przetargu publicznym firma Metso Power Oy.
- Odbudowa mocy wytwórczych w Elektrociepłowni Tychy wynika z konieczności dostosowania tego źródła do nowych zaostrzonych norm emisyjnych, które będą obowiązywały od 2016 roku, co w konsekwencji spowoduje, że praca obecnych jednostek wytwórczych nie będzie możliwa. Zakłada się, że po roku 2015 będzie mógł pracować wyłącznie istniejący kocioł fluidalny po przeprowadzeniu modernizacji, tj. przebudowie na potrzeby spalania biomasy, przy zachowaniu obecnej wydajności, tj. 40 MWe oraz 70 MWt – mówi Joanna Schmid, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. strategii i rozwoju.
Inwestycja przebiegnie w dwóch etapach. W pierwszym realizowana będzie modernizacja kotła bloku BC-35, dająca możliwość spalania 100 proc. biomasy, oraz zabudowa kotła rusztowego WR40. Realizację zadań zaplanowano do końca 2012 roku. W etapie drugim odbędzie się budowa bloku BC-50 i olejowych kotłów szczytowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Oddanie inwestycji przewidziano do końca 2015 roku.
W celu zapewnienia finansowania przebudowy kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym – przewidzianego w pierwszym etapie inwestycji - spółka podjęła działania związane z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- 25 stycznia 2010 r. Elektrociepłownia Tychy złożyła wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego ze środków WFOŚiGW w Katowicach. 28 lutego 2011 r. Rada Nadzorcza Funduszu wyraziła zgodę na dofinansowanie zadania, polegające na udzieleniu pożyczki  w wysokości 30 mln zł – informuje Albert Kępka, prezes zarządu Elektrociepłowni Tychy.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.