Największe polskie firmy wspólnie dla Fundacji „10 kwietnia”

Fundacja „10 kwietnia” powstała w efekcie współdziałania przedstawicieli środowiska biznesu w trosce o los dzieci, których rodzice zginęli w trakcie pełnienia służby publicznej dla naszego kraju. Impulsem do jej powołania była katastrofa pod Smoleńskiem, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 r. Największe działające w Polsce firmy, powołując Fundację „10 kwietnia”, chciały docenić w ten sposób wagę służby publicznej i długofalowo wspomagać edukację dzieci osób poszkodowanych w trakcie jej pełnienia.
 
Jak pomaga Fundacja „10 kwietnia”
 
Fundacja „10 kwietnia” oferuje wsparcie procesu edukacyjnego dzieci od ich najmłodszych lat w trzech podstawowych zakresach:
·       Współfinansowanie (do 80%) indywidualnych potrzeb edukacyjnych podopiecznych,
(w ramach rocznych limitów i pod warunkiem, że rodzina beneficjenta nie przekracza przewidzianego regulaminem Fundacji progu dochodu na osobę w gospodarstwie domowym). Fundacja pomaga sfinansować np. zakup podręczników, zajęcia dodatkowe
i kursy, wyjazdy szkoleniowe, czesne za studia czy pomoc logopedyczną.
·       Program tutoringu edukacyjnego, umożliwiający podopiecznym regularne, indywidualne spotkania i konsultacje z wyspecjalizowanymi tutorami, których celem jest pomoc
w kształtowaniu ścieżki rozwoju i edukacji podopiecznych. W najbliższych tygodniach staruje pierwsza, pilotażowa odsłona programu, która obejmie ok. 15 podopiecznych.
·       Organizacja praktyk i staży studenckich, w szczególności w firmach Fundatorów i Członków-Założycieli. Rusza nabór do programu płatnych, trwających od 4 do 10 tygodni, praktyk na najbliższe wakacje.
 
Komu pomaga Fundacja „10 kwietnia”
 
O wsparcie Fundacji „10 kwietnia” mogą ubiegać się osoby do 25. roku życia, które są w trakcie nauki, a jedno z rodziców lub opiekunów prawnych poniosło śmierć lub doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w trakcie pełnienia służby publicznej, w tym wskutek wystąpienia klęsk żywiołowych lub katastrof. Dla pomocy w formie współfinansowania wydatków edukacyjnych obowiązują dodatkowo: próg dochodowy (dochód na osobę w gospodarstwie domowym podopiecznego) oraz roczny limit wsparcia ze strony Fundacji. Udział w programie tutoringu czy praktykach i stażach nie jest objęty dodatkowymi warunkami (z wyjątkiem minimalnego wieku – ukończona przynajmniej piąta klasa szkoły podstawowej w przypadku tutoringu, min. 18 lat w przypadku praktyk i staży).
Dotychczasowe i planowane na najbliższy okres działania Fundacji „10 kwietnia”
W pierwszym okresie działalności Fundacji, bezpośrednio po jej powołaniu (ostatnie miesiące 2010 roku), działania Fundacji koncentrowały się na dopełnieniu niezbędnych formalności, stworzeniu regulaminu i zasad przyznawania pomocy, a także kontaktach z potencjalnymi beneficjentami.
Od początku 2011 roku Fundacja „10 kwietnia” dalej rozwija działalność pomocową. Do końca pierwszego kwartału podjęto 10 decyzji o indywidualnym wsparciu finansowym (w formie współfinansowania wydatków edukacyjnych podopiecznych), 15 podopiecznych lub ich opiekunów wyraziło chęć udziału w startującym w najbliższych tygodniach programie tutoringu. Fundacja pomogła także w zorganizowaniu pierwszego stażu, a także rozpoczyna wkrótce nabór do programu płatnych praktyk studenckich na najbliższe wakacje.
Równolegle Fundacja prowadzi działania PR w celu umacniania wizerunku Fundacji, jako instytucji pomagającej dzieciom poszkodowanych osób pełniących służbę publiczną oraz działania mające na celu rozpowszechnienie informacji o pomocy Fundacji. Efektem podjętych działań ma być dotarcie do jak największej liczby potrzebujących i długofalowe wsparcie ich edukacji.
 
Zapraszamy na stronę internetową Fundacji: www.fundacja10kwietnia.pl, gdzie dostępne są szczegółowe informacje o warunkach korzystania z oferty Fundacji.
 
Dodatkowych informacji udzielają:
 
Marta Dębska
Biuro Fundacji "10 kwietnia"
Tel. 22 652 20 22
Tel. kom. 506 00 33 14
 
Magdalena Obłoza
Partner of Promotion
Tel. 22 858 74 58
m.obloza@partnersi.com.pl
 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.