Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy

Zarząd TAURON Polska Energia przedłoży Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki rekomendację wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości około 263 mln zł. Jeśli akcjonariusze zaakceptują tę propozycję, na jedną akcję przypadnie dywidenda w wysokości 0,15 zł.
 
Rekomendowana kwota dywidendy dla akcjonariuszy obejmuje cały jednostkowy zysk netto spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 190,5 mln zł oraz część środków przekazanych na kapitał zapasowy z zysku netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 72,4 mln zł. Równocześnie zarząd postanowił przedłożyć ZWZ rekomendację ustalającą dzień dywidendy na 30 czerwca 2011 r. oraz termin jej wypłaty na 20 lipca 2011 r.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.