Blok ciepłowniczy w Bielsku-Białej w kluczowej fazie

W Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała, zakładzie należącym do Południowego Koncernu Energetycznego z Grupy TAURON, powstaje blok węglowy, który wytwarzać będzie energię oraz ciepło w skojarzeniu, o mocy 50 MWe i 106 MWt. 15 czerwca podniesiono walczak kotła bloku. Nowa jednostka, mająca kluczowe znaczenie dla systemu ciepłowniczego Bielska–Białej, zostanie oddana do eksploatacji w połowie 2013 roku.
 
- Inwestycja w Bielsku-Białej jest realizowana w ramach strategii korporacyjnej Grupy TAURON. Zgodnie z planami budowy zrównoważonego portfela wytwórczego stanowiącego cel strategiczny dla obszaru wytwarzanie, Grupa realizuje m.in. inwestycje w źródła oparte na technologiach węglowych. Ponad 1000 MW mocy, z założonych w strategii 2400 MW, powstanie na tym właśnie paliwie, w tym 100 MW w kogeneracji – informuje Joanna Schmid, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia. - Budowa bloku ciepłowniczego w ZEC Bielsko-Biała jest jedną z inwestycji budowy nowych mocy w kogeneracji – obok niej w EC Tychy powstanie blok o mocy 50 MWe i 86 MWt, którego oddanie do użytku zaplanowane jest na koniec 2015 roku. Przed Grupą TAURON również największa inwestycja węglowa – budowa bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.
W pracach nad wyborem technologii bloku ciepłowniczego opalanego węglem kamiennym wzięto pod uwagę politykę energetyczną Unii Europejskiej, promującą rozwój skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (tzw. czerwone certyfikaty).
- Nowy blok ciepłowniczy będzie charakteryzował się wysokimi parametrami sprawnościowymi przy znacznie obniżonym oddziaływaniu na środowisko naturalne. Inwestycja ma również kluczowe znaczenie dla systemu ciepłowniczego Bielska-Białej. ZEC Bielsko-Biała pokrywa prawie 100 proc. zapotrzebowania mieszkańców miasta i okolic na moc i ciepło ze swoich źródeł, dlatego moc bloku została zaprojektowana adekwatnie do lokalnego zapotrzebowania – informuje Stanisław Tokarski, prezes zarządu Południowego Koncernu Energetycznego.
Jednostką podstawową inwestycji jest opalany węglem kamiennym blok ciepłowniczy – 50 MWe i 106 MWt. Jednostkami szczytowymi (pomocniczymi) są dwa kotły wodne olejowo-gazowe o mocy 2 x 38 MWt. W czasie jednoczesnej pracy jeden z kotłów pomocniczych opalany będzie gazem, drugi olejem opałowym lekkim. Blok posiada akumulator ciepła – zbiornik na wodę o pojemności użytkowej ok. 20 tys. m3, którego zadaniem jest utrzymanie bloku ciepłowniczego w ruchu na paliwie podstawowym w okresach zmienności obciążenia na początku i na końcu sezonu grzewczego.
Nowy blok ciepłowniczy będzie charakteryzował się także wysokimi parametrami sprawnościowymi przy znacznie obniżonym oddziaływaniu na środowisko naturalne, co wpisuje się w zadania obszaru wytwarzanie zapisane w strategii korporacyjnej Grupy TAURON. Redukcja emisji CO2 w stosunku do stanu aktualnego w elektrociepłowni wyniesie 25 proc. Nastąpi także trzykrotne obniżenie emisji tlenków azotu (z 600 do 200 mg/Nm3), dziesięciokrotne zmniejszenie emisji dwutlenku siarki (z 2 000 do 200 mg/Nm3) i przeszło siedemnastokrotne pyłu (z 350 do 20 mg/Nm3)
Pierwsza próba ciśnieniowa kotła zaplanowana została na styczeń 2012. Ruch próbny bloku według planu rozpocznie się z końcem lutego 2013 r. Zakończenie inwestycji jest planowane w połowie 2013 roku.
Prace związane z bielską jednostką rozpoczęły się w grudniu 2009 roku, kiedy podpisana została umowa pomiędzy PKE a firmą Polimex-Mostostal na budowę nowego bloku. W ramach realizacji umowy Polimex - Mostostal 25 czerwca 2010 r. zawarł kontrakt z firmą Foster Wheeler na zaprojektowanie, dostawy, montaż, rozruch i przejęcie kotła fluidalnego w Elektrociepłowni Bielsko-Biała EC1. 19 sierpnia 2010 r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę bloku.
ZEC Bielsko - Biała pokrywa prawie 100 proc. zapotrzebowania miasta i okolic na moc i ciepło ze swoich dwóch źródeł: EC1 – zlokalizowanej w centrum oraz EC2 – zlokalizowanej na granicy Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic. W grudniu 2008 r. podpisana została trójstronna umowa pomiędzy gminą Bielsko-Biała, PKE i Przedsiębiorstwem Komunalnym Therma o dostawach długoterminowych (do 2027 r.) ciepła dla systemu ciepłowniczego Bielska-Białej.
 
Ojcem chrzestnym walczaka, któremu nadano imię Beskid, został prezydent Bielska-Białej  Jacek Krywult.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.