Pierwsza transakcja za pomocą platformy WITH Handel

W czerwcu zawarta została pierwsza transakcja handlowa za pomocą internetowej platformy uruchomionej w ramach Grupy Bilansującej prowadzonej przez TAURON Polska Energia. Tym samym w spółce zakończony został pierwszy etap uruchomienia narzędzia służącego do wspomagania kontraktacji na energię elektryczną pod biznesową nazwą WITH Handel.
                                     
Platforma WITH Handel jest udostępniona uczestnikom Grupy Bilansującej TAURON Polska Energia za pomocą wygodnego i prostego w użytkowaniu interfejsu opartego na protokole www. W ramach platformy możliwe jest składanie ofert oraz zawieranie transakcji godzinowych i terminowych. Funkcjonalność w zakresie ofert godzinowych umożliwia zakup/sprzedaż energii elektrycznej na wybraną pojedynczą godzinę lub grupy godzin doby handlowej w przedziale od 1 kWh do całego oferowanego wolumenu. W tym zakresie kontrahenci mogą budować dowolny produkt, indywidualnie dopasowany do swoich aktualnych potrzeb czy wymagań, który będzie następnie podlegał transakcji.
Funkcjonalność platformy w ramach ofert terminowych umożliwia składanie ofert oraz zawieranie transakcji w różnych horyzontach czasowych, rozpoczynając już od pojedynczych dni. Platforma umożliwia w tym zakresie składanie ofert i zawieranie transakcji nie tylko w oparciu o najpopularniejsze typy produktów takich jak baza czy peak, ale także o produkty definiowane indywidualnie. WITH Handel umożliwia elastyczne definiowanie ofert terminowych oraz także dowolne definiowanie okresu ich ważności.
Jednym z głównych celów funkcjonowania platformy WITH Handel jest stworzenie możliwości szybkiego i prostego bilansowania się uczestników Grupy Bilansującej, po atrakcyjnych cenach energii elektrycznej, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z zawieranymi transakcjami. W związku z tym, że transakcje te zawierane będą w ramach Grupy Bilansującej, nie będą one podlegały zgłoszeniom i tym samym opłacie naliczanej przez Operatora Systemu Przesyłowego. Szybkie i wygodne zawieranie transakcji zakupu i sprzedaży energii elektrycznej przez uczestników Grupy Bilansującej daje możliwość zmniejszenia wolumenu który będzie podlegał rozliczeniu na Rynku Bilansującym i tym samym ogranicza ryzyko związane z wysokim poziomem cen tego segmentu.
Grupa Bilansująca to wirtualna struktura funkcjonująca na rynku energii elektrycznej, zorganizowana i prowadzona w ramach jednostki grafikowej TAURON Polska Energia. Została ona powołana dla potrzeb rozliczania niezbilansowania handlowego czyli różnicy pomiędzy zaplanowanym (zakontraktowanym) wolumenem energii elektrycznej a rzeczywistymi wartościami zużycia lub produkcji tej energii. Grupa Bilansująca funkcjonuje od początku października 2008 r. w TAURON Polska Energia.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.