TAURON będzie rozwijał czyste technologie węglowe

TAURON Polska Energia, jako jeden z udziałowców, podpisał 8 lipca umowę spółki CC Poland Plus, która stwarza podstawy do funkcjonowania polskiego węzła Wspólnoty Wiedzy i Innowacji KIC InnoEnergy. Zadaniem polskiego węzła jest przede wszystkim prowadzenie badań i koordynacja działań w obszarze tzw. czystych technologii węglowych. Będą to również główne zadania nowo powstałej spółki.
 
Umowa została podpisana w siedzibie koordynatora węzła Poland Plus, którym jest Akademia Górniczo-Hutnicza, a pozostałymi sygnatariuszami (udziałowcami spółki) umowy byli: Politechnika Śląska, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Wrocławska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Główny Instytut Górnictwa, spółka europejska KIC InnoEnergy SE. W imieniu TAURONA umowę podpisali prezes zarządu Dariusz Lubera oraz wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Joanna Schmid.
- Powstanie spółki CC Poland Plus, której udziałowcem stał się TAURON, jest uwieńczeniem współpracy pomiędzy partnerami naukowymi a Grupą TAURON. Współpraca ta, mająca na celu wspieranie innowacji, zajmuje ważne miejsce w działaniach Grupy niemal od początku jej istnienia – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. - Ze względu na międzynarodowy charakter przedsięwzięcia, mamy duże oczekiwania związane z naszym uczestnictwem w nim. Przede wszystkim możliwe będzie zintensyfikowanie działań związanych z rozwojem Czystych Technologii Węglowych, a więc projektów koordynowanych przez węzeł PolandPlus. Badania te są szczególnie istotne dla polskiego przemysłu energetycznego z punktu widzenia coraz bardziej restrykcyjnej polityki klimatycznej UE.
- Projekt jest szansą na to, aby Polska stała się europejskim centrum badań nad przyszłościowymi technologiami wykorzystania węgla. Z drugiej strony, każdy węzeł Wspólnoty cechuje się innym spojrzeniem na problemy europejskiej energetyki i skupia się na innym obszarze badań. Tak więc przystąpienie TAURONA do wspólnoty powinno umożliwić także wykorzystanie doświadczeń instytucji innych Państw UE, które to doświadczenia mogą okazać się przydatne z punktu widzenia rozwoju Grupy i gotowości na nadchodzące wyzwania. Oczekuje się, że rezultaty prowadzonych badań przyczynią się do rozwoju Grupy TAURON, w zgodzie ze zmieniającymi się uwarunkowaniami technologicznymi, politycznymi i społecznymi, zwłaszcza tymi wynikającymi z tzw. pakietu klimatycznego – informuje Joanna Schmid, wiceprezes zarządu TAURONA.
Zaangażowanie TAURONA w działalność konsorcjum KIC InnoEnergy zostało zainicjowane podpisaniem listu intencyjnego w sierpniu 2009 r.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.