TAURON i ArcelorMittal podpisały wieloletnią umowę

Elektrociepłownia EC Nowa z Grupy TAURON i ArcelorMittal Poland podpisały 25 lipca umowę na dostawę i odbiór mediów energetycznych, paliw gazowych i pozostałych produktów. Wolumen obrotu finansowego pomiędzy firmami w ciągu 5 lat to kwota oscylująca wokół 2 mld zł.
 
- Podpisana umowa pomiędzy ArcelorMittal Poland i EC Nowa z Grupy TAURON otwiera nowy etap współpracy pomiędzy nami. Dotychczas ArcelorMittal Poland był jednym z naszych kluczowych klientów, a dzięki podpisaniu umowy staje się również partnerem biznesowym Grupy TAURON. Proponowane rozwiązania i opracowane nowe zasady współpracy, wpisujące się w strategię korporacyjną Grupy TAURON, pozwalają na umocnienie pozycji obydwu firm i otwierają drogę do kolejnych wspólnych projektów – mówi Joanna Schmid, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia.
 
- Jako lider na polskim rynku stali dbamy o umacnianie współpracy w kluczowym dla nas obszarze dostaw energii. Cieszymy się, że kontrakt, który dziś zawieramy z Elektrociepłownią EC Nowa z Grupy TAURON, pozwoli nam rozwinąć dotychczas prowadzone działania i zapewni stabilną pracę naszych zakładów. Jesteśmy dumni także z faktu, że podpisując tę umowę, możemy wspólnie działań na rzecz ochrony środowiska, co jest jednym z priorytetów strategii ArcelorMittal Poland – powiedział Surojit Ghosh, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu, ArcelorMittal Poland.
 
Jednym z ważnych elementów kontraktu jest określenie zakresu inwestycji realizowanych przez Elektrociepłownię EC Nowa w celu zapewnienia potrzeb strategicznego partnera, jakim jest ArcelorMittal Poland oraz określenie warunków osiągnięcia zwrotu z tych inwestycji w wyniku realizacji umowy. Elektrociepłownia przygotowuje się do budowy turbogeneratora upustowo-kondensacyjnego o mocy 50 MW, mającego zastąpić dwa eksploatowane obecnie turbogeneratory o mocy 25 MW każdy. Inwestycja ma na celu zapewnienie dostaw energii elektrycznej i ciepła technologicznego do ArcelorMittal Poland oraz ciepła grzewczego do PEC w Dąbrowie Górniczej przy jednoczesnej poprawie wskaźników techniczno-ekonomicznych wytwarzania.
 
Zarządy Elektrociepłowni EC Nowa i ArcelorMittal Poland zobowiązały się do podjęcia rozmów na temat długoletniego kontraktu regulującego zasady współpracy, obejmującego okres minimum 15 lat. Zawarcie tego kontraktu planowane jest jeszcze w trakcie obowiązywania podpisanej obecnie umowy.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.