TAURON przejmuje GZE od Vattenfall. Podpisanie umowy sprzedaży.

• TAURON Polska Energia przejmuje od Vattenfall AB jej spółkę zależną - Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. (GZE). Obie spółki podpisały umowę sprzedaży 99,98 proc. akcji GZE. Całkowita wartość transakcji wynosi 4,6 mld zł, co odzwierciedla wartość firmy w wysokości 3,5 mld zł oraz środki pieniężne netto w wysokości 1,1 mld zł.
 
• Akwizycja będzie sfinansowana z nowej transzy istniejącego programu obligacji oraz gotówką. Transakcja musi być jeszcze zatwierdzona przez UOKiK, a jej finalizacja spodziewana jest w ciągu sześciu miesięcy.
 
- Tego typu transakcje przeprowadzone na zasadach czysto biznesowych to dobry znak, że spółka tak ważna dla polskiej gospodarki potrafi skorzystać z pojawiającej się na rynku możliwości zwiększenia swojej wartości – powiedział Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa.
 
- Akwizycja GZE wpisuje się w strategię Grupy TAURON. Przejmując te aktywa wykorzystujemy okazję, która pojawiła się na polskim rynku energetycznym. Możliwość integracji infrastruktury dystrybucyjnej na południu Polski, gdzie głównie koncentruje się nasza działalność, jest dla nas korzystna – powiedział Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia S.A. - Zyskujemy aktywa, które uzupełnią naszą działalność i pozwolą wygenerować dodatkową wartość w postaci większego bezpieczeństwa dla naszych obecnych i potencjalnych klientów, know-how i lepszy dostęp do dużego i chłonnego rynku Górnego Śląska.
 
Akwizycja pozwoli TAURONOWI  stać się kluczowym dystrybutorem energii na terenie Polski południowej. Dzięki tej transakcji  wzrośnie także liczba klientów końcowych oraz wolumen dystrybuowanej i sprzedawanej energii elektrycznej. Grupa TAURON spodziewa się, że transakcja będzie dodatkowo źródłem synergii wynikających z integracji nabytych aktywów.
 
Transakcja będzie sfinansowana długiem i gotówką, co umożliwia stabilna sytuacja finansowa TAURONA i niski poziom zadłużenia.
 
Co zyska Grupa TAURON dzięki akwizycji GZE:
 

- Wzrost w wybranych kluczowych segmentach działalności TAURON: Dystrybucja (+11  TWh dystrybucji, +1,1 mln klientów), Obrót (+6,8 TWh sprzedaży, +1,1 mln klientów), Odnawialne Źródła Energii (+30 MW generacji).
- Korzystne położenie geograficzne oraz uzyskanie potencjalnych synergii.
- Redukcja ryzyka związanego z ekspozycją na CO2 poprzez nabycie 30 MW farmy wiatrowej.
- Najlepsze wzorce z obydwu grup zostaną wdrożone w połączonej organizacji. 
- Optymalizacja kosztów związanych z aktywnym zarządzaniem ryzykiem rynkowym.

 

Doradcami TAURON przy transakcji byli BNP Paribas - jako wyłączny doradca finansowy oraz Weil, Gotshal & Manges - jako doradca prawny.

 
 
***
Vattenfall jest jednym z największych w Europie producentów energii elektrycznej i największym producentem energii cieplnej. W 2010 r. skonsolidowana sprzedaż Grupy wyniosła 214 mld koron szwedzkich. GZE, przejęty przez Vattenfall w 2001 r., jest jednym z kluczowych graczy na polskim rynku energii elektrycznej oraz największym dostawcą elektryczności na Górnym Śląsku pod względem wolumenu. GZE ma 1,1 mln odbiorców końcowych. W 2010 r. GZE dystrybuował 11TWh oraz sprzedał 6 TWh energii elektrycznej.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.