TAURON łączy swoje spółki

 
Od września w Grupie TAURON działają nowe podmioty powstałe z połączenia kilku mniejszych spółek – TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja i TAURON Ciepło. Jest to efektem wdrażania modelu biznesowego, w ramach którego konsolidowane są spółki prowadzące tę samą działalnością.
 
- Grupa TAURON powstała pięć lat temu, kiedy utworzono w kraju cztery duże podmioty energetyczne. Połączono wytwórców, dystrybutorów i sprzedawców z różnych regionów. Zgodnie z przyjętą przez Zarząd strategią, rozpoczęliśmy wdrażanie nowego modelu biznesowego i łączenie spółek o takiej samej działalności – wyjaśnia Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – W efekcie integracji w każdym z obszarów osiągniemy dodatkowe efekty ekonomiczne, dzięki synergiom operacyjnym, krótszej ścieżce decyzyjnej, prostszej i przejrzystszej strukturze oraz ograniczeniu kosztów zarządzania.
 
Uproszczenie struktury jest jednym z najważniejszych zadań Grupy. Docelowy model holdingu zakłada funkcjonowanie jednej spółki w każdym z obszarów biznesowych. Wdrażanie modelu  rozpoczęło się w 2010 roku uporządkowaniem aktywów wytwórczych odnawialnych źródeł energii, które skupiono w TAURON Ekoenergii oraz skonsolidowaniem sprzedaży i obsługi klienta, którymi od 1 stycznia tego roku zajmują się spółki TAURON Sprzedaż i TAURON Obsługa Klienta.
W tym roku prowadzono prace zmierzające do połączenia spółek w trzech obszarach biznesowych: Wytwarzanie, Dystrybucja oraz Ciepło. W efekcie od września w Grupie TAURON działają spółki TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja oraz TAURON Ciepło.
 
TAURON Wytwarzanie
Integracja w Obszarze Wytwarzania polega na połączeniu Południowego Koncernu Energetycznego z Elektrownią Stalowa Wola. 21 czerwca br. nadzwyczajne walne zgromadzenia obu spółek podjęły uchwały połączeniowe. TAURON Wytwarzanie został zarejestrowany 31 sierpnia.
TAURON Wytwarzanie jest drugim pod względem wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. Podstawową działalnością spółki jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz wytwarzanie i zaopatrywanie klientów w parę wodną. Spółka dysponuje 5 282,7 MWe mocy elektrycznej zainstalowanej oraz 2 443,7 MWt mocy cieplnej osiągalnej. W skład podmiotu wchodzi dziewięć zakładów – siedem elektrowni: Jaworzno III, Łaziska, Łagisza, Siersza, Halemba, Blachownia, Stalowa Wola oraz Elektrociepłownia Katowice i Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała.
 
TAURON Dystrybucja
Dystrybucją energii elektrycznej w Grupie TAURON zajmuje się operator powstały w wyniku połączenia spółek EnergiaPro i Enion. Nadzwyczajne walne zgromadzenia tych firm podjęły uchwały połączeniowe 31 maja. Spółka została zarejestrowana 1 września.
Podstawową działalność TAURON Dystrybucja jest przesył i dystrybucja energii elektrycznej. Spółka obejmuje swoim działaniem blisko 53 tys. km² powierzchni kraju, obsługując ponad 4 mln klientów z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i częściowo podkarpackiego. Spółka posiada ponad 193 tys. kilometrów linii energetycznych.
 
TAURON Ciepło
Celem połączenia PEC Katowice i PEC w Dąbrowie Górniczej jest zintegrowanie podmiotów prowadzących działalność ciepłowniczą na wspólnym geograficznie rynku (śląsko-dąbrowskim). 31 maja br. nadzwyczajne walne zgromadzenie tych podmiotów podjęły uchwały połączeniowe. Spółka została zarejestrowana 1 września.
TAURON Ciepło jest drugim pod względem wielkości przedsiębiorstwem ciepłowniczym w Polsce, którego łączna moc zamówiona w 2011 r. wynosi 1,6 tys. MW. Podstawową działalnością spółki jest zakup, wytwarzanie, przetwarzanie i dystrybucja energii cieplnej do celów ogrzewania, podgrzewania wody wodociągowej, wentylacji oraz celów technologicznych. TAURON Ciepło prowadzi eksploatację urządzeń ciepłowniczych, świadczy usługi remontowe, transportowe oraz przyłączania nowych obiektów do sieci ciepłowniczej. Spółka obsługuje swoim działaniem piętnaście miast Śląska, Zagłębia i Małopolski, eksploatując ponad 1050 km sieci.
 
 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.