TAURON liczy na zwiększenie sprzedaży

W Stalowej Woli powstanie park technologiczno-przemysłowy. List intencyjny w tej sprawie 21 września podpisali przedstawiciele TAURON Polska Energia i Urzędu Miasta w Stalowej Woli. TAURON liczy, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia zwiększy się sprzedaż pary technologicznej na potrzeby parku z nowego bloku gazowo-parowego.
 
Park przygotuje obszar inwestycyjny na potrzeby przemysłu (uzbrojenie gruntów, budowa ciągów komunikacyjnych, doprowadzenie mediów), a następnie udostępni go potencjalnym inwestorom, którzy utworzą tam nowe zakłady. Tereny inwestycyjne przeznaczone będą szczególnie dla podmiotów z branż o wysokiej energochłonności i zapotrzebowaniu na parę technologiczną, jak np.: chemia budowlana, odlewnictwo i obróbka metali, przetwórstwo owocowo-warzywne, przetwórstwo tworzyw i ceramika budowlana.
- Przedsięwzięcie wpisuje się w realizowany obecnie na terenie elektrowni projekt budowy bloku gazowo-parowego. Para technologiczna, która - obok energii elektrycznej - będzie produkowana przez nową jednostkę, zostanie wykorzystana przez przedsiębiorców działających w parku technologiczno-przemysłowym. Oznacza to dla nas zwiększoną sprzedaż, podniesienie efektywności bloku oraz zwiększenie sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.
Nowoczesny blok gazowo-parowy 400 MWe i 240 MWt w Stalowej Woli będzie największym tego typu projektem w Polsce. Inwestycja, której zakończenie zaplanowane jest na koniec 2014 roku, w lipcu br. uzyskała pozwolenie na budowę. Blok gazowo-parowy będzie wytwarzać energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji oraz ciepło w postaci wody na potrzeby komunalne i pary technologicznej dla pobliskich zakładów przemysłowych.
W ramach realizacji wspólnego projektu z samorządem TAURON udostępni dla potrzeb parku należące do spółki Grupy - TAURON Wytwarzanie - tereny Jelni (tj. obecnego miejsca magazynowania odpadów paleniskowych Elektrowni Stalowa Wola) oraz obszary przyległe, zleci wykonanie analiz prawno-ekonomicznych inwestycji oraz utworzy spółkę zarządzającą parkiem.
Miasto uwzględni projekt parku w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zaplanuje realizację inwestycji infrastrukturalnych na tym terenie - dróg dojazdowych o odpowiednich parametrach oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Inwestycja wpłynie pozytywnie na rozwój miasta oraz powiatu stalowowolskiego. Nowe zakłady przemysłowe, które powstaną w ramach parku, przyczynią się do pobudzenia gospodarczego regionu i zmniejszenia poziomu bezrobocia.
Budowa Parku Technologiczno-Przemysłowego Stalowa Wola ma być realizowana etapowo. W pierwszej fazie zaplanowano zagospodarowanie terenów o całkowitej powierzchni 47,9 ha. W kolejnych etapach realizacji projektu obszar parku technologiczno-przemysłowego będzie systematycznie powiększany. Jego docelowa powierzchnia może wynieść około 214 ha.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.