TAURON rozwija kompetencje w zakresie fotowoltaiki

TAURON Polska Energia, jako jeden z udziałowców, przystąpił 7 października do porozumienia o współpracy w formie spółki celowej pod nazwą Pierwiastki i Surowce Krytyczne sp. z o.o. Nowy podmiot będzie stanowił platformę współpracy w zakresie badań nad optymalnymi technologiami wytwarzania paneli solarnych.

Pozostałymi sygnatariuszami porozumienia (udziałowcami spółki celowej) są: KGHM Polska Miedź, ZGH Bolesław oraz Akademia Górniczo-Hutnicza. Zadaniem spółki będzie realizacja prac studialnych, badawczych i rozwojowych w obszarze produkcji i przetwórstwa pierwiastków krytycznych oraz produkcji i sprzedaży innowacyjnych paneli solarnych.

- Jestem przekonana, iż to przedsięwzięcie pozwoli Grupie TAURON na zbudowanie dodatkowych kompetencji w obszarze nowoczesnych technologii wytwarzania zielonej energii oraz uzyskanie dostępu do wiedzy na temat surowców niezbędnych do produkcji paneli solarnych. Korzystne wyniki badań będą stanowiły podstawę do podjęcia decyzji o zaangażowaniu się Grupy TAURON w wytwarzanie paneli solarnych, co pozwoliłoby na poszerzenie naszej oferty produktowej oraz wejście na nowe rynki. Rozwój odnawialnych źródeł energii jest dla nas szczególnie istotny z perspektywy coraz bardziej restrykcyjnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Przypomnę, że zgodnie ze strategią korporacyjną Grupy naszym celem do 2020 r. jest osiągnięcie 800 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii  - mówi Joanna Schmid, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju TAURONA.

Intencją wspólnego projektu jest również inwentaryzacja krajowych zasobów pierwiastków krytycznych stanowiących kluczowy element instalacji fotowoltaicznych, opracowanie i wybór technologii ich pozyskiwania oraz opracowanie studium wykonalności wytwarzania paneli solarnych.

Przyszłe wykorzystanie paneli fotowoltaicznych przy produkcji energii elektrycznej pozwoliłoby Grupie TAURON na ograniczenie ryzyka wynikającego z polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej oraz umożliwiłoby rozwój segmentu rozproszonych źródeł wytwórczych o mniejszej mocy instalowanych bezpośrednio o odbiorców końcowych.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.