Grupa TAURON kupiła farmę wiatrową

Spółka TAURON Ekoenergia nabyła od niemieckiej firmy energetycznej WSB Neue Energien GmbH 100 proc. udziałów firmy Lipniki Sp. z o.o., wraz z farmą wiatrową Lipniki. Umowę podpisano 28 września 2011 r. Tym samym moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii Grupy TAURON wzrosła o 30,75 MW.  
 
Lipniki to nowoczesna  farma wiatrowa uruchomiona w lipcu 2011 r., zlokalizowana w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, na terenie gminy Kamiennik (powiat nyski). Farma składa się z 15 turbin wiatrowych, jej moc całkowita wynosi 30,75 MW; maksymalna moc jednostkowa turbiny - 2,05 MW.
 
- Farma Lipniki jest pierwszym parkiem wiatrowym w strukturach naszej spółki zależnej TAURON Ekoenergia – informuje Dariusz Stolarczyk, wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia. - Do końca 2014 roku planujemy uruchomienie kolejnych farm wiatrowych o mocy 140 MW na terenie województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. W 2010 roku nabyliśmy  udziały w dwóch spółkach celowych posiadających projekty farm o mocy 40 MW (Wicko) oraz 100 MW (Marszewo). Obecnie trwają postępowania związane z tymi inwestycjami.
 
 Podstawowy przedmiot działania spółki TAURON Ekoenergia stanowi obecnie wytwarzanie energii z wody. Jednak realizacja strategii korporacyjnej Grupy TAURON zmieni tę sytuację. Zgodnie z przyjętymi celami strategicznymi moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii w Grupie TAURON wzrośnie do około 800 MW w  2020 r. Wówczas wiatr będzie głównym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej w TAURON Ekoenergii.
 
Farmę w Lipnikach wybudowano zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, uwzględniając czynniki gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.