TAURON otrzymał wyróżnienie w konkursie „The Best Annual Report 2010”

TAURON Polska Energia otrzymał od kapituły konkursu The Best Annual Report 2010” wyróżnienie za jakość skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszczonego w raporcie Grupy TAURON za 2010 rok. Uroczysta gala finałowa zorganizowana przez Instytut Rachunkowości i Podatków odbyła się 21 października w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Oceniając raport roczny TAURONA członkowie zespołu oceniającego zastosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej podkreślili, że roczne sprawozdanie finansowe pozwala w sposób przejrzysty i zagregowany prawidłowo ocenić sytuację finansową spółki, jej wyniki i przepływy pieniężne.

- Przyznane wyróżnienie stanowi potwierdzenie naszych działań ukierunkowanych na utrzymywanie wysokich standardów raportowania, które stanowią podstawę do prowadzenia wzorowych relacji z inwestorami. Nagroda cieszy nas tym bardziej, iż została przyznana za pierwszy raport roczny opublikowany przez TAURON jako spółkę giełdową - mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu spółki.

- Wysoka ocena sprawozdania finansowego Grupy TAURON jest wynikiem pracy naszych służb finansowo-księgowych, jak również bieżącej, bardzo dobrej współpracy z naszym audytorem. Dzięki temu odbiorcy naszych raportów otrzymują rzetelną, przejrzystą i precyzyjną informację finansową – podkreśla Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.

Podstawowym celem konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg MSSF/MSR, zgodnie z dobrymi praktykami w tym zakresie, a tym samym promowanie firm przygotowujących najlepsze skonsolidowane raporty roczne z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Skarbu Państwa, Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Business Center Club. W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele firm audytorskich i konsultingowych, instytucji finansowych, organizacji związanych z rynkiem kapitałowym oraz mediów.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.