40 mln zł dofinansowania na ekologiczny kocioł w Jaworznie

TAURON Wytwarzanie podpisał 19 stycznia z Ministerstwem Gospodarki (jako instytucją pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013) umowę na dofinansowanie budowy kotła na biomasę jednostki OZE w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II.

 

Umowę podpisali: ze strony Ministerstwa Gospodarki - podsekretarz stanu Ilona Antoniszyn – Klik, a w imieniu TAURON Wytwarzanie - Stanisław Tokarski – prezes zarządu oraz Piotr Kołodziej – wiceprezes zarządu spółki.

- Inwestycje w moce oparte na spalaniu biomasy to jeden z celów strategicznych Obszaru Wytwarzania Grupy TAURON. W ramach budowy zrównoważonego portfela wytwórczego planujemy do końca 2020 roku uruchomić moce rzędu 240 MW w oparciu o to paliwo. Będą to specjalnie przeznaczone do tego celu jednostki spalające jedynie biomasę – mówi Joanna Schmid, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. strategii i rozwoju.

Jednostka wytwórcza spalająca paliwa odnawialne będzie składać  się z nowoczesnego i spełniającego normy ekologiczne kotła na biomasę, urządzeń pomocniczych oraz kompletnego układu składowania i podawania biomasy. Przy 100 proc. obciążeniu kocioł będzie spalał do 50 ton biomasy na godzinę, co przy pracy na poziomie 75-80 proc. da roczne zużycie biomasy na poziomie 360 tys. ton. Jednostka będzie spalać biomasę leśną (do 80 proc.: zrębki drzewne, pelety z drewna) oraz pochodzenia rolniczego, tzw. agro (do 20 proc.: pelety rzepakowe, pelety ze słomy rzepakowej, pelety z otrąb zbożowych, śruta zbożowa, pelety z nasion i łusek słonecznika, makucha rzepakowa). Wydajność nominalna nowego kotła w technologii fluidalnej, ze złożem cyrkulacyjnym wyniesie 201 ton pary/h. Jednostka, zgodnie z planem, zostanie oddana do użytku przed końcem 2012 roku.

W maju 2010 roku spółki Grupy TAURON tworzące dziś TAURON Wytwarzanie (Południowy Koncern Energetyczny i Elektrownia Stalowa Wola) złożyły wnioski o dofinansowanie w formie dotacji dla dwóch inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Oba projekty, tj. budowa kotła na biomasę w Jaworznie oraz instalacji do produkcji energii elektrycznej w OZE w Stalowej Woli, otrzymały wsparcie w wysokości około 40 mln zł. Pierwsza z umów o dotację, dotycząca inwestycji w Stalowej Woli, została podpisana 29 listopada 2011 r.

Rozmiar 37.4 kB

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.