Sieci w lasach bezpieczniejsze

TAURON Dystrybucja podpisał porozumienie z reprezentującą 33 nadleśnictwa Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu. Reguluje ono zasady tzw. ustanawiania służebności przesyłu, co w znaczący sposób zwiększy bezpieczeństwo energetyczne w regionie.

Dzięki porozumieniu, zawartemu pod koniec ubiegłego roku, możliwe będzie uregulowanie prawa do korzystania z nieruchomości leśnych na ok. 1140 ha, zajętych przez linie napowietrzne i kablowe oraz inne urządzenia elektroenergetyczne będące własnością TAURON Dystrybucja.

Na obszarze naszego działania znajduje się ok. 100 nadleśnictw z terenów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych: 33 we Wrocławiu, 40 w Katowicach, 16 w Krakowie oraz pojedyncze nadleśnictwa w Łodzi, Radomiu, Zielonej Górze i Poznaniu. Porozumienie zawarte we Wrocławiu ureguluje zatem kwestie korzystania z państwowych nieruchomości leśnych na terenie ponad jednej trzeciej wszystkich nadleśnictw usytuowanych na obszarze naszego działania – mówi Jacek Duniec, dyrektor Departamentu Majątku Sieciowego w TAURON Dystrybucja, odpowiedzialny za regulacje prawne nieruchomości. – Podobne porozumienia chcemy zawrzeć z pozostałymi RDLP. Jesteśmy już po wstępnych rozmowach z dyrekcją w Katowicach, z którą rozpoczęliśmy proces inwentaryzacji urządzeń. W najbliższej przyszłości zwrócimy się z propozycją spotkania do dyrekcji w Krakowie – dodaje.

Uzyskanie trwałych tytułów do korzystania z nieruchomości leśnych ułatwi eksploatację, przeprowadzanie remontów i modernizacji linii elektroenergetycznych oraz realizowanie inwestycji. Lepszy dostęp oraz prawidłowa wycinka drzew i gałęzi wpłynie na zmniejszenie zagrożenia awariami, a także zwiększą bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.