Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd TAURON Polska Energia zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki. Podczas obrad, które odbędą się 24 kwietnia w Katowicach, rozpatrzone zostaną m.in. uchwały w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TAURON, sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy i spółki w 2011 roku. Walne zajmie się także wnioskiem zarządu o sposobie podziału zysku za 2011 rok. W trakcie WZ podjęte zostaną również uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej i zarządu spółki. Szczegółowe informacje o Walnym Zgromadzeniu znajdują się pod adresem: http://www.tauron-pe.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/Pages/walne-zgromadzenie.aspx

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.