20 mln zł na modernizację kotła

Elektrociepłownia Tychy z Grupy TAURON zawarła umowę  z  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację bloku ciepłowniczego. W ramach modernizacji jednostka będzie przystosowywana do spalania wyłącznie biomasy. Wysokość dofinansowania wynosi 20 mln zł.

Przebudowa kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym opalanego węglem kamiennym na kocioł fluidalny ze złożem bąbelkowym opalany biomasą o mocy 40 MW stanowi pierwszy (z dwóch) etapów programu odbudowy mocy wytwórczych w tyskiej spółce. Wynika ona z konieczności dostosowania tego źródła do nowych zaostrzonych norm emisyjnych, które będą obowiązywały od 2016 roku, co w konsekwencji spowoduje, że praca obecnych jednostek wytwórczych nie będzie możliwa. Zakończenie modernizacji zaplanowano na koniec 2012 roku.

W ramach drugiego etapu odbudowy mocy w EC Tychy wybudowany zostanie blok kogeneracyjny o mocy 50 MWe i 86 MWt wraz z niezbędną infrastrukturą. Oddanie inwestycji przewidziano na 2016 rok.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.