Umowa z wykonawcą bloku w Stalowej Woli podpisana

Elektrociepłownia Stalowa Wola podpisała 26 kwietnia umowę z hiszpańską firmą Abener, generalnym wykonawcą bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Kontrakt, o wartości netto 1,57 mld złotych, dotyczy budowy największej w Polsce elektrociepłowni gazowej oraz długoterminowego serwisu turbiny gazowej.

Projekt budowy i eksploatacji elektrociepłowni gazowej o mocy 449,16 MW w Stalowej Woli jest realizowany przez Grupę Kapitałową PGNiG i Grupę TAURON poprzez spółkę celową Elektrociepłownia Stalowa Wola, w której partnerzy mają po 50% akcji. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełomie 2014 i 2015 roku. Elektrociepłownia zostanie oddana do komercyjnej eksploatacji pod koniec II kwartału 2015 roku.

 - Nowy blok w elektrociepłowni wpisuje się w „strategię pełną energii", opartą o trzy podstawowe zasady: wizję, konsekwencję, innowacyjność. Opierając się na tych trzech elementach zmieniamy rzeczywistość energetyczną w Polsce. Efektem realizacji strategii jest szereg inwestycji, które już dziś możemy obserwować, a które niedługo mogą zmienić oblicze polskiej polityki energetycznej. To także, oprócz inwestycji w Stalowej Woli, budowa gazoportu w Świnoujściu oraz ponad 1000 km gazociągów, które pozwolą nam tworzyć dojrzały i efektywny rynek gazu – mówi minister skarbu Mikołaj Budzanowski.

 Szacuje się, że blok w Stalowej Woli będzie wytwarzał rocznie około 3500 GWh energii elektrycznej, zużywając 600 mln m3 gazu.

 - Elektrociepłownia Stalowa Wola będzie jednym z największych klientów PGNiG SA i pierwszą tak dużą jednostką gazową w Polsce. Inwestycja ta wzmocni pozycję PGNiG, jako koncernu multienergetycznego, ale także spowoduje poważne zmiany w strukturze popytu na gaz. Liczymy, że będą kolejne tego typu projekty, a zapotrzebowanie na gaz ziemny ze strony energetyki w drugiej połowie dekady sięgnie 2-3 miliardów metrów sześciennych rocznie. Jestem przekonana, że planowany przez nas wzrost wydobycia gazu ziemnego, w tym rozpoczęcie produkcji gazu z łupków oraz nowe możliwości handlowe sprawią, że ten surowiec będzie coraz bardziej atrakcyjny dla energetyki - zapewnia Grażyna Piotrowska – Oliwa, prezes zarządu PGNiG.

 Blok będzie produkował energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji oraz ciepło w postaci wody na potrzeby komunalne i pary technologicznej dla pobliskich zakładów przemysłowych.

 - Nowy blok przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i będzie największym oraz najbardziej nowoczesnym obiektem tego typu w kraju. Wysoka sprawność, niska emisja dwutlenku węgla, związków siarki i azotu oraz niskie koszty stałe będą głównymi atutami tej jednostki. Budowa bloku w Stalowej Woli jest elementem programu inwestycyjnego Grupy TAURON, który przewiduje m.in. dywersyfikację paliw i budowę optymalnego miksu energetycznego – informuje Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

 Inwestycja w Stalowej Woli jest inicjatywą, która znajduje potwierdzenie w strategiach PGNiG i TAURON Polska Energia. Grupa energetyczna z Katowic dąży do odbudowy mocy wytwórczych i zwiększenia udziału energii ze źródeł własnych, natomiast PGNiG chce pozyskać nowego, dużego odbiorcę gazu oraz rozwijać działalność w sektorze elektroenergetycznym.

 Wspólne przedsięwzięcie zainicjowane zostało podpisaniem pod koniec 2008 roku przez TAURON i PGNiG listu intencyjnego, w którym wyrażono wolę współpracy. Następnie zawarto porozumienie z 7 grudnia 2009 roku określające ramy projektu. W kolejnym kroku 7 maja 2010 roku podpisano umowę realizacyjną. 11 marca 2011 roku zawarto trzy kolejne umowy: o funkcjonowaniu Elektrociepłowni Stalowa Wola, sprzedaży energii elektrycznej oraz na dostawy paliwa gazowego. Prowadzone przez Elektrociepłownię Stalowa Wola postępowanie przetargowe zakończyło się w kwietniu 2012 roku, co pozwoliło podpisać umowę z firma Abener, generalnym wykonawcą.

 Abener jest firmą należącą do międzynarodowej grupy Abengoa, wdrażającą innowacyjne rozwiązania technologiczne dla zrównoważonego rozwoju w obszarach energii i środowiska. Spółka jest notowana na hiszpańskiej giełdzie papierów wartościowych. W 2011 roku Abengoa osiągnęła wartość sprzedaży na poziomie 7,089 mld euro, natomiast Abener wypracował zysk 857 mln euro, dzięki zdywersyfikowanej działalności w Europie, USA, Azji i Afryce. Abengoa zatrudnia ponad 22 tys. pracowników na całym świecie. 1,4 tys. z nich pracuje w Abener. Spółka odnosi międzynarodowe sukcesy w dziedzinie budowy elektrowni konwencjonalnych - może pochwalić się projektami o łącznej zainstalowanej mocy przekraczającej 6000 MW (1300 MW w trakcie budowy) realizowanymi między innymi w Hiszpanii, Meksyku, Brazylii, Argentynie, Maroko.

 Inwestycja w Stalowej Woli jest korzystna również dla miasta i regionu. 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.