TAURON skonsolidował spółki ciepłownicze

W ramach budowy Obszaru Ciepło w Grupie TAURON 30 kwietnia zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenie spółki TAURON Ciepło SA (spółka przejmująca) oraz Elektrociepłowni Tychy SA, Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. i Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

- Zgodnie ze strategią łączymy spółki prowadzące podobną działalność, a tym samym porządkujemy struktury Grupy. Włączenie trzech podmiotów do TAURON Ciepło to kolejny etap tego procesu, wcześniej skonsolidowaliśmy spółki dystrybucyjne, wytwórcze oraz handlujące energią i zajmujące się obsługą klienta. Trwają również działania zmierzające do połączenia podmiotów przejętych w grudniu ubiegłego roku od Vattenfalla. Tego typu aktywność przynosi korzyści biznesowe i czyni strukturę Grupy bardziej przejrzystą – informuje Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

17 stycznia zarządy czterech połączonych z końcem kwietnia podmiotów ciepłowniczych uzgodniły plan połączenia. 10 kwietnia nadzwyczajne walne zgromadzenia Elektrociepłowni Tychy oraz TAURON Ciepło, jak również nadzwyczajne walne zgromadzenia wspólników Elektrociepłowni EC Nowa oraz Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze podjęły uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie przez TAURON Ciepło spółek z Tychów, Dąbrowy Górniczej i Kamiennej Góry.

Spółka TAURON Ciepło powstała 1 września ubiegłego roku w wyniku połączenia dwóch przedsiębiorstw ciepłowniczych – PEC Katowice i PEC w Dąbrowie Górniczej i jest jednym z największych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce. Jej podstawową działalnością jest zakup, wytwarzanie, przetwarzanie i dystrybucja energii cieplnej do celów ogrzewania, podgrzewania wody wodociągowej oraz do celów technologicznych. Firma eksploatuje urządzenia ciepłownicze, realizuje usługi przyłączania nowych obiektów do sieci ciepłowniczej, a także wykonuje zadania remontowe i transportowe. Ciepło dostarczane do ok. 0,5 mln klientów pochodzi z zakupu z elektrociepłowni i ciepłowni oraz z własnych źródeł

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.