Nie płać fałszywych wezwań do zapłaty

Od 4 czerwca do skrzynek pocztowych mieszkańców Górnego Śląska zaczęły trafiać fałszywe wezwania do zapłaty na kwotę 22,68 zł. Dotyczyły rzekomych zaległości za energię elektryczną. TAURON i jego klienci natychmiast zareagowali na próbę oszustwa.

Wezwania bez adresata

Fałszywe wezwania wrzucane były do skrzynek pocztowych w kopertach bez adresata korespondencji. Również na wezwaniach do zapłaty nie było ani nazwiska ani danych adresowych osoby, do której kierowana była korespondencja. Nie było też podpisu i pieczątki osoby wystawiającej wezwanie. Na każdym z fałszywych wezwań domagano się zapłaty tej samej kwoty, tj. 22,68 zł. Na podrobionych wezwaniach i kopertach oszuści bezprawnie umieścili logo TAURON Polska Energia oraz Krajowego Rejestru Długów.

 Klienci zachowali czujność

- Informacje o fałszywych wezwaniach do zapłaty otrzymaliśmy od naszych klientów. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy skontaktowali się z nami, za szybką reakcję – podkreśla Grzegorz Lot, wiceprezes zarządu TAURON Sprzedaż GZE.

Od 4 do 11 czerwca pracownicy TAURON odebrali blisko 600 zgłoszeń o fałszywych wezwaniach do zapłaty. Wśród zgłaszających oszustwo najwięcej było mieszkańców Gliwic. Pojedyncze zgłoszenia pochodziły od klientów z terenu Piekar Śląskich, Bytomia i Katowic. Wszyscy klienci kontaktujący się z firmą byli informowani, aby nie wpłacali pieniędzy, których domagano się w fałszywym wezwaniu do zapłaty.

 Działania podjęte przez TAURON

- Po pierwszych informacjach od klientów natychmiast podjęliśmy działania zmierzające do zabezpieczenia interesów naszych klientów – mówi Grzegorz Lot. -- Od razu przekazaliśmy wytyczne do wszystkich pracowników obsługi i uruchomiliśmy monitorowanie zgłoszeń o fałszywych wezwaniach – dodaje.

TAURON przeprowadził również akcję informacyjną skierowaną do klientów i zgłosił oszustwo do organów ścigania.

 Wolny rynek, to nie wolna amerykanka

Wolny rynek sprzedaży energii elektrycznej przyniósł klientom korzyści. Każdy klient, również indywidualny (czyli ten, który wykorzystuje energię elektryczną dla potrzeb gospodarstwa domowego) może wybrać firmę, która będzie mu świadczyła usługę sprzedaży energii elektrycznej. Jednak wolny rynek niesie ze sobą również pewne zagrożenia. Dlatego TAURON od dłuższego czasu prowadzi działania informacyjne i edukacyjne, których celem jest przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom i ostrzeganie klientów w sytuacjach, które mogą zagrozić ich interesom.

  „Katalog bezpiecznych zachowań na rynku energii”

- Nie lekceważymy żadnych zgłoszeń o próbach wprowadzenia w błąd czy wątpliwości przekazywanych nam przez klientów. Na podstawie tych informacji opracowaliśmy „Katalog bezpiecznych zachowań na rynku energii”. Nasze wskazówki kierujemy przede wszystkim do klientów indywidualnych, którzy nie są świadomi zagrożeń, na jakie mogą być narażeni- podkreśla Grzegorz Lot.

 „Katalog bezpiecznych zachowań na rynku energii”:

 1. Dbaj o swoje rachunki – uważnie czytaj korespondencję, dokumenty
  oraz  rachunki, na podstawie których płacisz za prąd.
 2. Uważaj, kogo wpuszczasz do domu – pracownicy i przedstawiciele TAURON zawsze posiadają identyfikatory lub legitymację.
 3. Nie podpisuj żadnych umów, dokumentów ani ofert bez dokładnego zapoznania się z ich treścią:
  - Przeanalizuj przedstawioną ofertę, sprawdź, czy na pewno odpowiada Twoim potrzebom.
  - Pytaj o nazwę firmy, która prezentuje Ci swoją ofertę.
  - Pytaj o dodatkowe opłaty i kary umowne oraz dodatkowe płatne usługi – skutkują one większym rachunkiem za prąd.
 4. Pamiętaj, od każdej umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa możesz odstąpić w terminie 10 dni od jej podpisania.
 5. Jeżeli do Twojego domu przyjdzie nieuczciwy sprzedawca lub otrzymasz korespondencję budzącą niepokój – poinformuj nas o tym.
 • Telefoniczna Obsługa TAURON
 • tel.      32 303   0  303  (dla klientów z Górnego Śląska)
 • tel.      32 606 0 606 (dla klientów Małopolski, Dolnego Śląska, Opolszczyzny)

 - „Katalog bezpiecznych zachowań na rynku energii” będzie przez nas na bieżąco aktualizowany. Nadal będziemy analizować wszystkie informacje i wątpliwości zgłaszane przez klientów i na ich podstawie dopisywać lub modyfikować zawarte w nim zasady. Jestem przekonany, że opracowane przez TAURON wskazówki pomogą klientom w podejmowaniu świadomych i bezpiecznych wyborów na rynku energii – podsumowuje Grzegorz Lot.

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.