Rating TAURONA podtrzymany

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego TAURON Polska Energia. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Pierwszy rating kredytowy TAURONA na poziomie BBB z perspektywą stabilną agencja opublikowała w grudniu 2010 r. Od tego czasu poziom ten – weryfikowany czterokrotnie w ubiegłym roku i dwukrotnie w roku bieżącym – jest niezmieniony.

- Podtrzymanie ratingu to bardzo dobra wiadomość dla otoczenia spółki, w szczególności gdy sytuacja na rynkach finansowych pogorszyła się, a walka konkurencyjna w obszarze działalności Grupy TAURON przybrała na sile. Agencja ratingowa utrzymała rating na niezmienionym poziomie, biorąc między innymi pod uwagę obecny program inwestycyjny, plany związane z pozyskaniem finansowania zewnętrznego i planowany wzrost zadłużenia. Cieszy nas także fakt, że agencja ratingowa doceniła dokonania spółki w zakresie modelu finansowego obowiązującego w Grupie i struktury finansowania. To bardzo dobry prognostyk przed planowanym procesem pozyskania drugiego ratingu dla Grupy TAURON – ocenia Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia.

 Rating ma charakter niekomercyjny (niezamówiony), a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.