TAURON zwiększa program obligacji o 2,75 mld zł

TAURON Polska Energia podpisał 29 czerwca z grupą banków umowę podwyższenia wartości programu emisji obligacji spółki o 2,75 mld zł. Dzięki umowie TAURON będzie mieć możliwość emitowania obligacji w transzach do połowy grudnia 2017 r. Środki pozyskane z obligacji spółka przeznaczy na finansowanie programu inwestycyjnego oraz ogólnych potrzeb korporacyjnych.

 

Program obligacji został poszerzony o dwie transze - D i E -  o wartościach odpowiednio 2,47 mld zł i 275 mln zł. TAURON będzie miał możliwość elastycznego wykorzystywania poszczególnych transz. Termin wykupu obligacji może wynieść od jednego do 60 miesięcy, a oprocentowanie ustalane będzie na poziomie jedno-, trzy- lub sześciomiesięcznego  WIBOR-u powiększonego o stałą marżę.

 - Poszerzenie programu obligacji pozwoli nam zabezpieczyć finansowanie istotnych projektów inwestycyjnych w najbliższych latach, a także innych potrzeb kapitałowych, które mogą pojawić się w Grupie – komentuje Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

 Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł, a okres trwania programu został ustalony na pięć  lat od daty emisji obligacji każdej z transz, jednak nie później niż do 15 grudnia 2017 r.

 - Dzięki obligacjom połączonym z innymi źródłami kapitału, w tym środkami własnymi, zyskujemy znaczącą elastyczność. Zwiększenie programu nie oznacza automatycznego wzrostu zadłużenia spółki. Nastąpi to w optymalnym dla nas momencie. Dzięki takiej formie finansowania zadłużenie spółki pozostaje na bezpiecznym, kontrolowanym poziomie – komentuje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia.

 W skład grupy banków, z którymi została podpisana umowa, wchodzą: Bank Handlowy, ING Bank Śląski, Bank Polska Kasa Opieki, BRE Bank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Nordea Bank Polska, Nordea Bank AB oraz BNP Paribas Bank Polska i Bank Zachodni WBK.

 Obligacje objęte będą gwarancją emisji, tj. zobowiązaniem gwarantów programu (banków będących stronami umowy) do nabywania obligacji emitowanych przez spółkę w ramach programu. Obligacje są niezabezpieczone i na okaziciela.

 W grudniu 2011 r. TAURON wyemitował obligacje o wartości 3,3 mld zł, których termin wykupu przypada na grudzień 2015 r. (300 mln zł) i grudzień 2016 r. (3 mld zł). Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie nabycia Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego (GZE) od Vattenfalla.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.