Porozumienie z katowicką Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych

Spółki dystrybucyjne Grupy TAURON (TAURON Dystrybucja i TAURON Dystrybucja GZE) podpisały 1 sierpnia z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach porozumienie regulujące zasady ustanawiania służebności przesyłu na terenach 38 nadleśnictw.

 - Dla TAURON Dystrybucja jest to już drugie takie kluczowe porozumienie pozwalające uregulować prawo do korzystania z nieruchomości leśnych. Pierwsze zawarte zostało w grudniu zeszłego roku z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu i obejmowało 33 nadleśnictwa - mówi Marek Kleszczewski wiceprezes zarządu TAURON Dystrybucja – W najbliższej przyszłości planujemy podpisanie trzeciego porozumienia z RDLP w Krakowie, która nadzoruje 16 nadleśnictw. Tym samym, około 99,5 porc. obszarów zarządzanych przez Lasy Państwowe, na których znajdują się linie napowietrzne i kablowe oraz inne urządzenia elektroenergetyczne będące własnością TAURON Dystrybucja, objętych będzie porozumieniami.

 Podpisanie porozumienia umożliwi pozyskiwanie trwałych tytułów do korzystania z nieruchomości leśnych.  Po zakończeniu inwentaryzacji zawarte zostaną z poszczególnymi nadleśniczymi umowy o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach zajętych przez urządzenia elektroenergetyczne. Ułatwi to prawidłową eksploatację i modernizację urządzeń, jak również przeprowadzanie remontów oraz realizowanie inwestycji. Prawidłowa wycinka wzdłuż sieci napowietrznych wpłynie na zmniejszenie zagrożenia awariami i zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.