TAURON i KGHM powołały spółkę do budowy bloku gazowego

KGHM Polska Miedź oraz TAURON Wytwarzanie, spółka zależna TAURON Polska Energia, zawiązały 5 września spółkę celową pod nazwą Elektrownia Blachownia Nowa. Zajmie się ona kompleksową realizacją inwestycji, która obejmować będzie przygotowanie, budowę oraz eksploatację bloku gazowo–parowego o mocy ok. 850 MW na terenie, należącej do wytwórczej spółki Grupy TAURON, Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie–Koźlu. Wspólnicy objęli po 50 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki.

 Projektowanie i budowa bloku zostaną przeprowadzone - przez wykonawcę wyłonionego przez spółkę celową - w systemie „pod klucz” wraz z infrastrukturą, instalacjami i urządzeniami pomocniczymi. Blok będzie podłączony do nowej rozdzielni 400 kV, wyprowadzającej energię elektryczną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz spełni wszystkie wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.

- Zgodnie z harmonogramem blok zostanie przekazany do eksploatacji w 2017 roku i będzie jednym z kluczowych elementów programu inwestycyjnego Grupy TAURON, którego celem jest odtworzenie mocy wytwórczych oraz rozbudowa miksu energetycznego Grupy – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – To druga jednostka gazowa budowana przez Grupę TAURON i zarazem druga, która powstanie przy współudziale partnera biznesowego. Jestem przekonany, że doświadczenia, które już udało nam się zdobyć dzięki budowie 400 MW bloku  gazowego w Stalowej Woli, ułatwią prace przy tej inwestycji – dodaje.

- Konsekwentnie realizujemy nasze założenia strategiczne i biznesowe. Energetyka będzie zarówno w krótko, jak i długoterminowej perspektywie zyskowną branżą – mówi Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź. - Energia jest bardzo dobrym produktem dla naszej firmy, której główne przychody pochodzą ze sprzedaży miedzi, która niestety jest produktem o dużych wahaniach koniunkturalnych. Rynek energii jest stabilny
z tendencją wzrostu, w związku z tym objęcie go inwestycjami kapitałowymi, czy rzeczowymi jest słuszne.

Zawiązanie spółki celowej poprzedziła zgoda Komisji Europejskiej na koncentrację i utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, co nastąpiło 23 lipca br. Do czasu uzyskania zgody KE, TAURON Wytwarzanie oraz KGHM prowadziły prace przygotowawcze związane z realizacją inwestycji. Złożono m.in. wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej gazu. Obecnie opracowywane jest studium wykonalności przebudowy systemu. Na początku lutego br. prezydent Kędzierzyna-Koźla wydał decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, która jest prawomocna. Trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia na budowę nowego bloku. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie–Koźlu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi uzgodnienia warunków realizacji inwestycji.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 65 152 000 zł. TAURON i KGHM Polska Miedź mają w spółce po 50 proc. udziałów. Wspólnicy przewidują, że szacowane łączne nakłady na inwestycje wyniosą około 3,5 mld zł.  Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków własnych partnerów oraz kredytu zaciągniętego przez nową spółkę.

Współpraca TAURONA i KGHM Polska Miedź rozpoczęła się w kwietniu 2009 roku podpisaniem listu intencyjnego w sprawie budowy źródła wytwarzania energii elektrycznej na terenie Elektrowni Blachownia. Niespełna rok później (w marcu 2010 roku)  partnerzy ustalili zasady współpracy przy realizacji inwestycji. Na początku 2011 roku wykonano analizy spodziewanych korzyści wynikających z rozważnej zmiany paliwa i w kwietniu 2011 roku partnerzy zdecydowali, że dalsze prace projektowe będą prowadzone przy założeniu „opcji gazowej”.

Odbudowa mocy wytwórczych jest priorytetem dla Grupy TAURON zapisanym w strategii korporacyjnej. Dokument ten zakłada rozpoczęcie budowy nowych mocy ze źródeł konwencjonalnych (węgiel, gaz, biomasa) na poziomie 2400 MW do 2020 roku oraz dywersyfikację paliw. Dywersyfikacja źródeł przychodu i wejście w branżę energetyczną to także jeden z priorytetów strategii KGHM Polska Miedź na lata 2009 – 2018.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.