Połączenie spółek dystrybucyjnych w Grupie TAURON

1 października zostało zarejestrowane połączenie spółek TAURON Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie z TAURON Dystrybucja GZE SA z siedzibą w Gliwicach. Tym samym TAURON Dystrybucja przejmuje prawa i obowiązki TAURON Dystrybucja GZE (w tym umowy z klientami).

Wszystkie dotychczasowe umowy zawarte przez TAURON Dystrybucja oraz TAURON Dystrybucja GZE zachowują swoją ważność bez konieczności wprowadzania do nich jakichkolwiek zmian. Proces przekształceń nie wpłynie na sposób realizacji obowiązujących umów, a numery rachunków bankowych wskazanych na fakturach, rachunkach, blankietach wpłat pozostają te same.

– Połączenie spółek dystrybucyjnych jest zgodne ze strategią Grupy TAURON, która zakłada uproszczenie struktury Grupy, m.in. poprzez łączenie spółek prowadzących tę samą działalność, w ramach łańcucha biznesowego: wydobycie – wytwarzanie – dystrybucja – sprzedaż – obsługa klienta.  Połączenie podmiotów pozwoli także na ich rozwój i wzrost efektywności oraz poprawę jakości świadczonych usług dystrybucyjnych – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

TAURON Dystrybucja działa na obszarze 57 tys. km2, na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i części podkarpackiego. Obsługuje 5,2 mln klientów.

TAURON Dystrybucja GZE, obsługujący na terenie Górnego Śląska 1,1 mln. klientów, trafił do Grupy TAURON w grudniu 2011 r. w wyniku przejęcia aktywów Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego od Vattenfalla.

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.