TAURON znów wyróżniony w konkursie „The Best Annual Report”

TAURON Polska Energia otrzymał od kapituły konkursu The Best Annual Report 2011” wyróżnienie za wartość użytkową raportu rocznego za 2011 rok. Jury szczególnie wysoko oceniło sposób opisania w raporcie rocznym TAURONA realizacji strategii korporacyjnej spółki w 2011 roku oraz przedstawienie planów strategicznych spółki na najbliższe lata.

Podstawowym kryterium oceny w tej kategorii była przydatność raportu dla akcjonariuszy i inwestorów, która powinna skłonić ich do bliższego zapoznania się ze spółką oraz kompletność, spójność oraz jasna i logiczna prezentacja danych. Członkowie zespołu oceniającego wartość użytkową raportu sprawdzali też, czy są w nich informacje na temat akcjonariuszy, branży i rynku, czynników ryzyka, relacji inwestorskich, ładu korporacyjnego, zagadnień dotyczących perspektyw i przyszłości.

W ubiegłym roku TAURON Polska Energia otrzymał od kapituły konkursu „The Best Annual Report 2010” wyróżnienie za jakość skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszczonego w raporcie spółki.

Uroczysta gala finałowa zorganizowana przez Instytut Rachunkowości i Podatków odbyła się 19 października w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawowym celem konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg MSSF/MSR, zgodnie z dobrymi praktykami w tym zakresie, a tym samym promowanie firm przygotowujących najlepsze skonsolidowane raporty roczne z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Skarbu Państwa, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele firm audytorskich i konsultingowych, instytucji finansowych, organizacji związanych z rynkiem kapitałowym oraz mediów.

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.