TAURON wchodzi na rynek obrotu gazem

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził 19 października taryfę paliwa gazowego dla TAURON Polska Energia. Decyzja ta daje zielone światło dla powstania obszaru handlu gazem ziemnym w Grupie TAURON. Taryfa jest zatwierdzona na rok, od czasu jej wprowadzenia przez przedsiębiorcę. 

Zatwierdzenie taryfy na obrót paliwem gazowym oznacza, że TAURON będzie występował z jednej strony w charakterze kupującego gaz od dostawców na rynku krajowym, a z drugiej   jako jego sprzedawca, m.in. do elektrowni i elektrociepłowni z Grupy TAURON.

 – Nasz model biznesowy zakłada centralizację obrotu paliwami w spółce holdingowej TAURON Polska Energia. Taki proces został już zakończony w przypadku węgla i biomasy. Decyzja prezesa URE otwiera przed nami nowe możliwości w zakresie handlu gazem, na którym docelowo – podobnie jak na rynku energii – chcemy być liczącym się graczem – mówi Krzysztof Zamasz, wiceprezes zarządu ds. handlowych TAURON Polska Energia. – Jest to dla nas tym bardziej istotne, że planujemy budowę kilku dużych jednostek wytwórczych, które będą opalane gazem. Budowa kompetencji w tym obszarze pozwoli nam na optymalny zakup paliwa dla naszych jednostek wytwórczych, jak również na generowanie dodatkowej marży na sprzedaży gazu do pozostałych odbiorców.

Korzyści dla Grupy TAURON wynikające z działalności w tym obszarze będą polegały na centralizacji obrotu gazem w jednym podmiocie, a także na zakupie paliwa gazowego przy optymalnych parametrach jego dostawy. Spółka będzie dostarczała gaz na potrzeby istniejących jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie (Elektrownia Stalowa Wola, Elektrownia Blachownia, ZEC Bielsko-Biała), a w przyszłości również dla nowych mocy wytwórczych opalanych gazem (bloki: 440 MW w Stalowej Woli, 850 MW w Blachowni oraz 135 MW w Katowicach).

Proces rozszerzenia działalności TAURON o handel gazem ziemnym rozpoczął się na początku tego roku uchwaleniem zmian w przedmiocie działalności przez walne zgromadzenie spółki. Dzięki niemu w lipcu TAURON złożył wniosek o zatwierdzenie taryfy do URE.

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.