Inwestycje w energetyce również ze środków unijnych

Rozwój energetyki w oparciu o środki planowane w przyszłej perspektywie budżetowej UE 2014-2020 był tematem odbywającej się 19 listopada w Katowicach konferencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, która odbyła się dziś w Katowicach z udziałem minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasza Tomczykiewicza, Adama Matusiewicza – marszałka województwa śląskiego i Dariusza Lubery – prezesa zarządu TAURON Polska Energia SA.

Podczas spotkania mówiono o podstawowym wyzwaniu w przyszłym okresie programowania UE z zakresu energetyki, jakim będzie kształtowanie struktur przestrzennych, które zminimalizują zapotrzebowanie na energię i zmniejszą emisję gazów cieplarnianych oraz umożliwią zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Przedstawiciele samorządów rozmawiali o skutecznych instrumentach finansowych dla obniżenia niskiej emisji, dotychczasowych doświadczeniach i perspektywach po roku 2013. Jak podkreślali prelegenci, jednym z trzech głównych priorytetów wskazywanych przez Unię Europejską w Strategii Europa 2020 jest wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Sposobem jego realizacji będzie ograniczenie emisji CO2 o 20 proc., wzrost udziału energii pochodzącej z OZE do 20 proc. oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20 proc. Zobowiązania przedstawione w Strategii dotyczą całej Unii Europejskiej, natomiast polskie zobowiązania zostały przedstawione w Krajowym Programie Reform.

W nowym programie regionalnym planuje się utworzenie odrębnego priorytetu poświęconego gospodarce niskoemisyjnej i odnawialnym źródłom energii. W opublikowanych w czerwcu 2012 r. „Założeniach do przyszłego RPO WSL 2014-2020 finansowanego z EFRR” na działania te zaplanowano 15 proc. środków z całego Programu.

Zmieni się jednak preferowany przez Komisję Europejską model projektów.
Minister Elżbieta Bieńkowska wyjaśniła, że promowane będą zwrotne instrumenty pomocowe oraz zasada partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.