Ruszyła budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli

TAURON Polska Energia oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęły budowę największej w Polsce elektrociepłowni gazowej w Stalowej Woli. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję odbyło się 3 grudnia 2012 roku.

W Stalowej Woli powstaje nowoczesna jednostka gazowo-parowa o mocy 450 MWe. Blok będzie pracował w wysokosprawnej kogeneracji. Oprócz energii elektrycznej będzie wytwarzał ciepło w postaci gorącej wody na potrzeby komunalne i pary technologicznej dla pobliskich zakładów przemysłowych. Jednostka zostanie oddana do eksploatacji w 2015 roku. Blok finansowany jest w formule project finance. Zarządzać nim będzie spółka celowa Elektrociepłownia Stalowa Wola, w której PGNiG i TAURON Polska Energia posiadają po 50 procent udziałów. Inwestycja o wartości 1,6 mld zł finansowana jest ze środków własnych partnerów (ok. 25 proc.) oraz ze środków zewnętrznych (75 proc.) pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju.

– Elektrociepłownia w Stalowej Woli jest jednym z elementów Strategii Pełnej Energii, którą konsekwentnie realizujemy. Strategii, która opiera się na nowoczesnych, wydajnych i precyzyjnie przemyślanych projektach energetycznych. Ta inwestycja to nie tylko element wzmocnienia sektora energetycznego, ale także modernizacja polskiej energetyki na miarę XXI wieku mówi Mikołaj Budzanowski, minister Skarbu Państwa.

Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem dwóch partnerów i znajduje potwierdzenie w ich strategiach. PGNiG chce pozyskać nowego, dużego odbiorcę gazu oraz rozwijać działalność w sektorze elektroenergetycznym.

Rozpoczęcie budowy największej w Polsce elektrociepłowni gazowej dobrze wpisuje się w korzystną dla sektora gazowego sekwencję wydarzeń, z którą mamy do czynienia w ostatnich miesiącach. Obniżka cen, którą PGNiG uzyskało w negocjacjach z Gazpromem, postępująca liberalizacja rynku gazu i projektowane zmiany w prawie, wzmacniające wsparcie kogeneracji poprzez nowe, pomarańczowe certyfikaty, tworzą korzystne warunki dla rozwoju elektrociepłowni wykorzystujących gaz jako paliwo. PGNiG będzie budować nowe bloki, wykorzystując doświadczenia i rozwiązania stworzone podczas współpracy z Grupą TAURON przy projekcie w Stalowej Woli. To przykład dobrego współdziałania dużych polskich grup kapitałowych. Mam nadzieję, że nie jest to ostatnia inwestycja, przy której będziemy z powodzeniem współpracować mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes zarządu PGNiG SA.

TAURON realizuje odbudowę mocy wytwórczych, dywersyfikuje portfel i dąży do zwiększenia udziału energii ze źródeł własnych.

– Powstający blok o mocy450 MWe jest jednym z kluczowym projektów zapisanych w strategii korporacyjnej TAURONA i będzie pierwszą jednostką gazową w Grupie. Nasze doświadczenia pokazują, że dostęp do własnych zdywersyfikowanych źródeł jest kluczowy. Produkcja energii z gazu, ze względu na atrakcyjne koszty budowy, krótki czas jej realizacji oraz niską emisyjność CO2, NOx i praktycznie brak emisji SO2 jest opłacalna – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej wysokosprawnej technologii oraz produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem możliwe będzie obniżenie kosztów wytwarzania oraz uzyskanie wsparcia w postaci certyfikatów.

Lokalizacja projektu oraz wybór technologii zapewniają jego konkurencyjność. Bezpośrednie sąsiedztwo inwestycji z gazociągiem należącym do Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System umożliwia szybkie przyłączenie bloku gazowo-parowego do sieci gazowej. Możliwość zastosowania otwartego układu chłodzenia z użyciem wody z Sanu pozwala na uzyskanie wyższej sprawności niż miałoby to miejsce w przypadku zastosowania chłodni kominowych (zamkniętego układu chłodzenia). Dzięki budowie w bezpośrednim sąsiedztwie rozdzielni 220 kV – inwestycji Operatora Systemu Przesyłowego PSE-Operator – przyłączenie bloku gazowo-parowego do sieci elektroenergetycznej będzie tanie i szybkie. Dostawy paliwa za pomocą gazociągu, brak odpadów stałych oraz bardzo niska emisja gazów oraz pyłów do atmosfery powodują, iż projekt jest przyjazny dla środowiska.

Szacuje się, że blok w Stalowej Woli będzie wytwarzał rocznie około 3500 GWh energii elektrycznej, zużywając 600 mln m3 gazu. Projekt realizowany jest w formule „pod klucz” i obejmuje budowę bloku gazowo-parowego o mocy 450 MWe z członem ciepłowniczym z kompletną infrastrukturą oraz ze wszystkimi urządzeniami pomocniczymi i przyłączami.

Główny wykonawca inwestycji – Abener, należący do międzynarodowej grupy Abengoa – w październiku przekazał elektrociepłowni projekt podstawowy. W listopadzie – po przekazaniu projektów na wykopy, fundamenty i próg stabilizujący – rozpoczęły się prace ziemne i budowlane, a od początku grudnia trwają prace przy progu stabilizującym. Zostały zamówione turbina gazowa, turbina parowa oraz kocioł odzysknicowy. Zgodnie z harmonogramem w czwartym kwartale 2014 roku zakończy się montaż turbiny gazowej oraz turbiny parowej. Rozpoczęcie ruchu regulacyjnego zaplanowane jest na drugi kwartał 2015 roku, a przekazanie bloku do eksploatacji na połowę 2015 roku.

Wspólne przedsięwzięcie zainicjowane zostało podpisaniem 20 listopada 2008 roku przez TAURON Polska Energia. i PGNiG listu intencyjnego, w którym wyrażono wolę współpracy. Następnie zawarto porozumienie z 7 grudnia 2009 roku określające ramy projektu. W kolejnym kroku wynegocjowana została umowa realizacyjna, którą 7 maja 2010 roku podpisały cztery strony, tj. TAURON, Elektrownia Stalowa Wola (TAURON Wytwarzanie), PGNiG i PGNiG Energia. Umowa określiła sposób współpracy. W marcu 2011 roku spółki podpisały pakiet umów przesądzających o realizacji przedsięwzięcia:

– umowę o funkcjonowaniu Elektrociepłowni Stalowa Wola, zawartą pomiędzy TAURON Polska Energia, PGNiG, PGNiG Energia, Elektrownią Stalowa Wola oraz Elektrociepłownią Stalowa Wola,

– umowę wieloletniejsprzedaży energii elektrycznej zawartą pomiędzy PGNiG, PGNiG Energia, TAURON oraz Elektrociepłownią Stalowa Wola,

– umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego zawartą pomiędzy PGNiG a Elektrociepłownią Stalowa. Prowadzone przez Elektrociepłownię Stalowa Wola postępowanie przetargowe zakończyło się w kwietniu tego roku, co pozwoliło podpisać umowę z generalnym wykonawcą.

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.