TAURON i PGNiG chcą wybudować kolejną jednostkę gazową

TAURON Polska Energia i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisały 19 grudnia list intencyjny w sprawie budowy kogeneracyjnego bloku gazowego o mocy ok. 400 MW na terenie należącej do TAURONA Elektrowni Łagisza. Strony zadeklarowały współpracę w zakresie: budowy, eksploatacji jednostki oraz obrotu energią elektryczną.

 

Kogeneracyjna jednostka  gazowa w Łagiszy będzie drugą  po bloku gazowo-parowym w Stalowej Woli, którego budowa już się rozpoczęła – inwestycją realizowaną przez partnerów. Blok będzie charakteryzował się wysoką sprawnością (ok. 58 proc.), brakiem emisji pyłu, niewielką emisją dwutlenku siarki, tlenków azotu i dwutlenku węgla.

– Zarówno TAURON, jak i PGNiG są zainteresowane produkcją energii w oparciu o gaz ziemny. Jesteśmy zadowoleni z naszej dotychczasowej współpracy, przygotowania do budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli przyniosły nam wiele pozytywnych doświadczeń, dlatego podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu prac związanych z realizacją kolejnej inwestycji – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Blok gazowy w Łagiszy wpisuje się w strategię dywersyfikacji paliw, jak i odbudowę mocy wytwórczych, zastąpi bowiem po 2017 roku pracujące obecnie w elektrowni 120 MW bloki węglowe, które zostaną wyłączone.

PGNiG w swojej strategii zakłada wydłużenie łańcucha wartości i poszerzenie zakresu działalności o wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o gaz ziemny oraz o obrót energią elektryczną.

Planowana inwestycja na terenie Elektrowni Łagisza to naturalny krok we współpracy PGNiG i TAURONA. Pierwszy wspólny projekt w Stalowej Woli pozwolił nam nie tylko wypracować model współpracy, który ponownie znajdzie zastosowanie, ale także zbudować zaufanie i zrozumienie między naszymi firmami. Pozwala to mieć nadzieję na bardzo szybką i sprawną realizację nowego przedsięwzięcia, przy wykorzystaniu kompetencji oraz potencjału obu grup kapitałowych. Współpraca zwiększa bezpieczeństwo projektu i pozwala lepiej rozłożyć ryzyka, dając nam przewagę wobec innych inwestorów - mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes zarządu PGNiG SA.

TAURON i PGNiG zobowiązały się w liście intencyjnym do powołania zespołów roboczych. Ich zadaniem będzie przygotowanie umowy o współpracy określającej zobowiązania stron i koncepcję współdziałania w fazie przygotowania projektu. Zespoły wypracują również model oraz wstępny harmonogram realizacji budowy bloku, a także ustalą szczegóły dotyczące kwestii finansowych i technicznych. List intencyjny nie wyklucza udziału w finansowaniu projektu Inwestycji Polskich.

Koncepcja zakładająca odbudowę mocy elektrycznej w skojarzeniu z produkcją ciepła w Elektrowni Łagisza uzasadniona jest istniejącym i perspektywicznym stabilnym rynkiem ciepła i energii elektrycznej oraz możliwą do wykorzystania infrastrukturą elektrowni.
Łagisza jest aktualnie jednym z podstawowych źródeł zasilania w ciepło dla Będzina i Dąbrowy Górniczej, a w przyszłości, po roku 2017, również dla Sosnowca. Przeprowadzone rozpoznanie potwierdza istnienie stabilnego rynku ciepła w perspektywie po 2016 r. w rejonie elektrowni. Ze względu na swoje położenie elektrownia może wspólnie z zakładami wytwórczymi TAURON Ciepło stanowić element zintegrowanego systemu ciepłowniczego aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne lokalnego rynku poprzez pracę wzajemnie rezerwujących się źródeł ciepła. Atutem lokalizacji inwestycji jest również fakt, że Elektrownia Łagisza posiada wysokokwalifikowaną załogę i odpowiednią infrastrukturę techniczną we wszystkich kluczowych węzłach niezbędnych do prowadzenia produkcji energii elektrycznej i cieplnej (zaopatrzenie w wodę, paliwo i inne surowce, wyprowadzenie mocy na wszystkich poziomach napięć 110, 220, 400 kV).

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.