Grupa TAURON zwiększy efektywność operacyjną

Grupa TAURON po zakończeniu pierwszego programu poprawy efektywności, który przyniósł 1 mld zł redukcji kosztów operacyjnych w latach 2010-2012, rozpoczyna podobną inicjatywę. Jej realizacja w latach 2013-2015 ma przynieść ok. 860 mln zł obniżki kosztów operacyjnych.

Program poprawy efektywności w latach 2010-2012 obejmował wszystkie obszary biznesowe Grupy i dotyczył wielu aspektów działalności operacyjnej, w tym także cieszący się dużym zainteresowaniem Program Dobrowolnych Odejść (PDO). Działania te miały znaczący wpływ na dobre wyniki finansowe wypracowywane  przez Grupę TAURON.

 - Rezultaty osiągane przez Grupę TAURON od momentu wprowadzenia programu poprawy efektywności potwierdzają skuteczność tych działań. Wystarczy tylko wspomnieć, że w ostatnich trzech latach nasz wskaźnik EBITDA rósł, a zysk netto za trzy kwartały 2012 r. był wyższy o 8 proc. od zysku netto za cały 2011 i niemal 50 proc. wyższy od zysku netto za cały 2009 r. Obok akwizycji GZE to właśnie działania związane z redukcją kosztów przyczyniły się do wzrostu naszych wyników – komentuje Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

  – Poprawa efektywności jest jednym z naszych priorytetów i ważnym elementem strategii. Zdajemy sobie sprawę, że główny cel, jakim jest wzrost wartości naszej firmy dla akcjonariuszy, w tak trudnym otoczeniu gospodarczym, nie zostanie osiągnięty bez zdecydowanych działań – dodaje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. – Podejmujemy kolejne działania zmierzające do dalszego wzrostu konkurencyjności Grupy i stania się liderem w zakresie efektywności kosztowej – dodaje.

 Zgodnie z nowym programem poprawy efektywności we wszystkich obszarach biznesowych Grupy nadal optymalizowane będą procesy dotyczące działań operacyjnych, zmierzające do redukcji kosztów operacyjnych, a także centralizacja procesów wspólnych. Wykorzystując efekt skali pozwalają one osiągnąć synergie w postaci dodatkowych oszczędności. Dotyczy to np. procesów zakupowych, obsługi finansowo-księgowej i informatycznej, a także zarządzania aktywami nieprodukcyjnymi. Ponadto kontynuowane są wewnętrzne działania restrukturyzacyjne w Grupie, których celem jest osiągnięcie optymalnie dopasowanej bazy aktywów w poszczególnych obszarach biznesowych i osiągnięcie dodatkowych synergii w nadchodzących latach.

 Grupa TAURON szacuje, że w ramach nowego programu poprawy efektywności skala oszczędności z każdym rokiem będzie rosła. W 2013 r. będzie to ok. 240 mln zł, w kolejnym roku ponad 290 mln zł, a w roku 2015 ponad 330 mln zł. Łączne szacowane redukcje wyniosą ok. 860 mln zł. Podobnie jak w ramach zakończonego już programu 2010-2012 Grupa spodziewa się obniżenia kosztów operacyjnych w większości obszarów - największy udział przypada na obszary Dystrybucji i Wytwarzania.

 Jednym z elementów pozwalających na uzyskiwanie oszczędności będzie kontynuacja Programu Dobrowolnych Odejść.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.